elbil som står til ladingStavanger kommune opprettet i år en støtteordning til elbillading i borettslag og sameier. Første frist gikk ut 15. mars. Noen penger i potten gjenstår, og styrer kan sende inn søknad innen 1. juni. (foto: illustrasjon)

 

Tekst: Alise Lea Tiller   Publisert: 2. mai 2019

 

- Jeg hadde forventet å få inn cirka 100 søkere på til sammen 3500 ladepunkter totalt i år. Første runde fikk vi 73 søkere på 2900 ladepunkter. Vi ligger i rute og jeg er kjempefornøyd. Ordningen viser seg å fungere godt da vi ikke har fått noen klager og folk har stilt tydelige og gode spørsmål, sier elbilrådgiver Nicolai Songe-Møller i Stavanger kommune. 

Støtten på 2,3 millioner forutsetter at boligselskapene gjennomfører tilretteleggingen det er søkt om.

Ny runde

Rakk du ikke å søke før forrige frist 15. mars? Fortvil ikke.

I potten på 3 millioner kroner som skulle deles ut til tilrettelegging for elbillading i boligselskaper, gjenstår cirka 500.000 kr, fordi noe blir holdt igjen til større elbil-prosjekter. Beløpet deles ut i ny søknadsrunde med frist 1. juni 2019. Reglene og prosedyren er helt lik som forrige gang. 

Styrer i borettslag og sameier i Stavanger kommune kan søke om å få dekket 20 prosent av kostnad i forbindelse med tilrettelegging for elbillading.
Det må sendes inn skriftlig søknad på stavanger kommune sin hjemmeside innen 1. juni.
Det kan maks søkes om 100.000 kr.
Pristilbud på prosjektet det søkes støtte til skal legges ved søknaden. Husk derfor å hent inn dette i god tid.
Støtten utbetales etter utført installasjon av godkjent installatør, og etter at nødvendig sluttdokumentasjon som viser totalutgifter er sendt inn.

Se alle kriterier her på Stavanger kommune sin hjemmeside.

Det gis ikke støtte til:
Selve laderen som hver enkelt beboer kobler seg på med.
Vanlig drift.
Allerede bestilt ladeanlegg under oppføring.
Ferdige ladeanlegg.

Hvis det kommer inn for mange søknader blir søknader med flest ladepunkter for pengene prioritert.

- Støtten ligger på cirka 25.000 kroner per borettslag/sameie av de som fikk innvilget i første runde. Fire boligselskaper fikk maksbeløpet på 100.000 kroner, sier Songe-Møller.

1 mill til ekstra store prosjekter

En ekstra pott på 1 million kroner er satt av til gravearbeid som utføres av Lyse Elnett, i forbindelse med mer krevende installasjoner av elbillading.

- I første runde fikk vi kun én søknad på denne ordningen og innvilget 60.000 kr. Vi vet om tre andre borettslag som skal søke, men disse prosjektene er tidkrevende og vil nok ikke skje før i 2020. Vi vet at mange ikke ville lagt til rette for elbillading hvis det ikke hadde vært for støtteordningene, dermed ser vi at det nytter, sier Songe-Møller. 

Bate oppfordrer til å søke

Spesialrådgiver Njål Nessa i Bate boligbyggelag har jobbet mye med å få elbillading til borettslag og sameier.

 

Portrettfoto av Njål Nessa i Bate
Njål Nessa fra Bate boligbyggelag.

 

- Vi oppfordrer alle boligselskap i Stavanger som ikke har tilrettelagt for elbillading til å søke om støtte. Etterspørselen for elbil blir stadig større og det kjøpes flere ladbare biler. Bate bistår gjerne med råd og veiledning, samt innhenting av tilbud og kontraktinngåelse, sier Nessa.

Han håper de med ekstra store utfordringer med graving og strømkapasitet søker på egen støtteordning for dette.

- Det pågår arbeid med å innarbeide tilrettelegging for elbillading i Lov om Burettslag, og derfor er det viktig at styrene tar grep for å ivareta felles interesser, sier han.

 

Til Batebloggen