Denne artikkelen har også stått på trykk i Ditt Bate. Her kan du lese hele magasinet

Harald Martin Gjøvaag trengte ikke å tenke seg lenge om før han takket ja til å stille til valg som styreleder i Bate. 

– En veldig spennende forespørsel, smiler han og lener seg litt fram i stolen.

For sivilarkitekten, som ikke bare er opptatt av å utvikle boliger, men har et stort og bankende hjerte for å skape levende sentrumsområder og gode nabolag, har Bate alltid vært en viktig aktør. Motivasjonen var derfor på topp da han ble klappet inn i sin nye rolle under Bates generalforsamling i juni.  

Tilbake til sentrum

 

Mye har skjedd siden Gjøvaag forlot Stavanger for å begynne på arkitektur- og designhøyskolen i Oslo på starten av 90-tallet. God økonomisk vekst har gitt flere arbeidsplasser og kommunen har fått 40 000 flere innbyggere. Men stadig flere av oss bor utenfor byen og vi er blitt mer avhengig av bilen. Det er bare minner igjen av det sydende sentrumslivet han husker fra barndommen på 70-tallet. 

– Skal vi komme tilbake dit, må sentrum være lokalt handlesenter for flere enn det er i dag. Det krever god funksjonsplanlegging, hvor en legger til rette for både bolig og arbeidsliv, og flere må dele bolig og bo på mindre areal enn den gjennomsnittlige innbyggeren på Nord-Jæren har i dag. Erfaring viser at når sentrum blir en del av folks nabolag, blir det ofte høyere kvalitet på uterommet, det blir skapt mer sammensatte miljø og folk opplever økt trygghet. Jeg tror politikken vil lede oss dit, men endringene vil ta tid, sier han.  

Det handler om folk
Mens motorveiutbygging, kollektivtilbud og bompenger har preget ordskiftet i Stavanger, har han selv hatt sitt hovedvirke i hovedstaden. I 2016 ble han utviklingssjef i Selvaag bolig, som har vært en sentral aktør i utviklingen av flere nye bydeler. Her fikk han være med og sette til livs det han selv har lært og erfart gjennom mange år i arkitektvirket: Å bygge gode boliger handler om langt mer enn konstruksjon, layout og volum. Det handler om folk og livene de skal leve. 

– Det er viktig å kaste et større blikk på nabolaget ved en ny utbygning. Hvordan kan vi skape gode møteplasser for beboerne og nabolaget? Hvilke tilbud finnes i nærheten, og hvordan kan vi utnytte og utfylle det? Arealutvikling er komplisert. Vi er mennesker med ulike behov og ulike syn. Derfor må vi rette oss mot menneskene som skal bo i boligene og våge å tenke nytt når vi skal skape gode nabolag, sier han engasjert.    

Evighetsperspektiv
Som medlemsorganisasjon skiller Bate seg fra andre utbyggere og har en rolle Gjøvaag ser store muligheter i. 

– Bate har et evighetsperspektiv i tilnærmingen sin. Selskapet leverer tjenester som tilrettelegger for en god bosituasjon og slipper ikke beboerne av syne når de har flyttet inn, sier han og fortsetter: 

– Dette gjør at vi kan lære mye om hvordan byggene vi leverer fungerer i praksis, hva slags tilbud det er større og mindre behov for, og hva vi kan gjøre enda bedre. Ved å åpne opp for innspill, våge å tenke nytt og aktivt tilrettelegge for funksjoner beboerne savner i dag, tror jeg Bate skal kunne tilby enda mer interessante boliger i framtiden. 

Samfunnsaktør

Nærmere 77 prosent av alle husholdninger i Norge eier i dag sin egen bolig. Rundt 40 prosent av husstandene består av kun én person. Tallene viser tydelig at utfordringene i boligmarkedet er helt annerledes enn da Bate ble opprettet. Gjøvaag er likevel ikke i tvil om at boligbyggelaget vil spille en viktig rolle også i tiden framover. 

– Bate er en samfunnsaktør som tar ansvar for en større del av boligmarkedet og bidrar til at beboergrupper og nabolag ikke blir for ensformige. Når stadig flere bor alene, blir sosiale møteplasser og bygg med flere funksjoner viktigere enn noen gang. 

Hva er målet ditt for Bate? 

– Bate er et veldrevet selskap som tilbyr alt fra vaktmestertjenester til forretningsførsel. Jeg ønsker at vi skal være en minst like attraktiv tjenesteleverandør som i dag, men med enda mer vekt på beboerne. Skal vi gjøre en enda bedre jobb for medlemmene våre og samfunnet rundt oss, må vi være tett på og lære av dem som bor i Bate-boligene, sier Gjøvaag og avslutter: 


– Vi må hele tiden lære for å finpusse tilbudet vårt, og alltid ha rom for å utforske impulser og strebe mot det lille ekstra. Jeg har ikke tro på at vi utvikler oss ved å gå i én bestemt retning. 

___

Harald Martin Gjøvaag

- 52 år

- Oppvokst i Stavanger, bosatt i Oslo

- Sivilarkitekt

- Jobbet i flere arkitektfirma før han var med og startet Alliance Architechture Studio i 2005.

- Var utviklingssjef i Selvaag bolig fra 2016 til 2020, og jobber i dag som administrerende direktør for Gottleib Paludan Architects Norge

- Styreleder i Bate siden juni 2020