Portrett av Jan Terje Omdal fra konfliktrådetJan Terje Omdal fra konfliktrådet tror det finnes flere uløste tvister i boligselskapene som kan løses i konfliktråd.

 

Tekst og foto: Alise Lea Tiller   Publisert: 24. februar 2018

 

Konfliktrådet er et statlig finansiert tilbud som løser små og store konflikter gjennom samtale.

Få henvendelser fra boligselskap

- Målet er at partene selv kommer fram til en løsning i dialog med en megler, sier ungdomskoordinator Jan Terje Omdal fra konfliktrådet.

Omdal har tidligere bodd i borettslag og opplevd konflikter som lett kan oppstå når folk bor tett på hverandre.

- Folk kan melde inn alt fra små konflikter om hvor hekken skal stå til alvorlige voldssaker. Nabokonflikter kan naturlig havne hos konfliktrådet, men vi har nesten ikke fått inn noen saker fra boligselskap tilknyttet Bate. Det er rart at flere ikke benytter seg av tilbudet, sier Omdal.

Alle kan melde inn

Styreleder kan foreslå ovenfor to uenige parter å ta saken til konfliktrådet dersom de ikke vil gå rettens vei. Beboerne kan også melde inn sakene selv.

- Deltakelse i konfliktrådet er frivillig. Hvis en person melder inn en sak, tar vi kontakt med den andre parten som selv velger om han eller hun vil stille. Noen av dem sier først nei, men så forklarer vi mer om hvordan vi jobber og de går med på å møtes, sier Omdal.

Upartisk megler

Hver sak får tildelt en megler som leder samtalene. Meglerne er vanlige folk som har blitt kurset i konflikthåndtering. Møtet legges opp slik at begge parter forklarer sin side av saken uten å bli avbrutt. Megleren tar ikke stilling til saken, men prøver å finne en måte å løse konflikten på.

Blir de ikke enige, møtes de igjen, eller de kan vurdere rettssak.

- For noen er det et mål å løse saken på lavest mulig nivå. Man skal gjerne beholde relasjonen midt oppi alt. Andre er ikke opptatt av å beholde en god relasjon, men å bli enig om hvordan de skal forholde seg til hverandre fremover, sier han.

Konfliktrådet tar heller ikke stilling til om saken er viktig eller ikke. 

- I prinsippet kan du klage på hva du vil. Vi er opptatt av å komme tidligst mulig inn i konflikten, sier Omdal.

Saker meldes inn på konfliktraadet.no. Trykk på «meld inn en sak til konfliktrådet» og skriv at det gjelder Sør-Rogaland i tillegg til å beskrive saken kort. 

Bate hjelper også

Bate boligbyggelag hjelper også med nabokonflikter.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvorvidt din sak passer for behandling i konfliktrådet. Bate har også egne jurister som også kan bistå med megling. Desto tidligere en jurist kommer inn i saken, jo fortere kan den bli løst. 

 
 
 

Til Batebloggen