Sameiet Gauselengen boliger og utearealerI mange av Bate sine borettslag er kommuner eier av enkelte boliger.

 

 

Kommunen har lov til å eie maks 10 prosent av boligene i et borettslag. I Stavanger kommune eier de totalt 703 boliger som er tilknyttet Bate.

Hvordan fungerer det? Dette er boliger som leies ut til folk med økonomiske, sosiale eller helsemessige utfordringer, og som dermed får bolig via kommunen.

Eierforholdet

Kommunale boliger eies av kommunen og leies ut til de som får innvilget kommunal bolig.

- Styret forholder seg til kommunen som eier. Kommunen er en trygg og god eier som betaler i tide og eier boligen på lang sikt, sier juridisk sjef Kristoffer E. Klovning i Bate boligbyggelag.

Kommuner som Stavanger, Sandnes og Randaberg har medlemskap og ansiennitet i Bate på lik linje med andre medlemmer. De styrer selv hvordan de disponerer og kjøper boliger.

- Tenk på naboene dine

Kommunen er den ansvarlige for boligen. Dermed rettes spørsmål om økonomi og eierskap til kommunen.

- Med kommunale boliger kan det ofte bli hyppigere utskifting av beboere, og sånn sett kan det påvirke miljøet i borettslaget. Det kan være vanskeligere å knytte et godt miljø når folk flytter inn og ut, sier Klovning. 

Men han får ikke flere klager på de kommunale boligene enn de ordinære.

- Styret må ikke glemme at leietakere er naboene dine, på lik linje med de som eier. Invitasjon til dugnad og sommerfest bør ikke sendes til kommunen, men til beboeren, oppfordrer Klovning.

 

Til Batebloggen