Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Klar tale fra vaare medlemmer
Aktuelt
I 2014 bygde Bate leie-eie-boliger på Goa.
Leie-eie-boliger på Goa i Randaberg.

Klar tale fra våre medlemmer

I vår siste kundeundersøkelse får vi tydelig tilbakemelding om hva Bate bør prioritere: Vi bør hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Tekst: Paul Boxill
Publisert: 04.09.2020
Foto: Bate

I august spurte vi medlemmene og kundene våre om hvilke forventninger de har til egen bolig og oss som boligbyggelag. Ett av spørsmålene lød: Bate har en ambisjon om å skape et positivt bidrag til samfunnet. Hvilke områder vil du anbefale oss å prioritere? 

Hele 60 prosent mener det viktigste vi som boligbyggelag kan bidra med til samfunnet, er å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Så mange som ni av ti hadde «Hjelpe unge inn på boligmarkedet» på topp tre blant sine anbefalinger til oss. Flere nevner også leie-eie i egne kommentarer. Dette gir oss et tydelig signal om hva regionen vår har behov for akkurat nå.

Leie-eie på agendaen
I en kronikk som nylig ble publisert i Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad, forsøker vi igjen å sette søkelys på unge i etableringsfasen. Vi har sterk tro på at leie-eie-modellen vil gi førstegangsetablerere som i dag blir stoppet av egenandelkrav og strenge lånebetingelser, en god vei inn i boligmarkedet. Vi ønsker å bygge leie-eie-boliger i områder hvor unge er i manko og skape gode, dynamiske nabolag. Vi vil tilrettelegge for levende byer og god mobilitet, og rive ned skillene i samfunnet. Men, vi må ha med oss ambisiøse politikere som våger å satse. 

Attraktive områder
Kundeundersøkelsen gav oss også en bekreftelse på andre områder:

I de siste 15-20 årene har vi opplevd stor interesse for og aktivitet knyttet til oppussing. Det har ikke pandemien endret på. 57 prosent svarer at de har oppussingsplaner i løpet av de neste fem årene. 

Det er en generell trend at nordmenn ønsker å flytte til sentrumsnære områder. Det vil også Bate-medlemmene. Eiganes, Stokka og Sandal skiller seg ut som de mest attraktive områdene å flytte til. Flesteparten vil bo i leilighet eller enebolig. 

Det åpne spørsmålet: «Er det noe vi har glemt?» gav også mange gode innspill. I tillegg til boliger for unge, er Bate-medlemmene opptatt av at det blir jobbet med gode bomiljø og boliger for eldre. Lettstelte boliger og bofellesskap for eldre nevnes flere ganger. I tillegg er bærekraftige boliger og betydningen av fine grøntområder en gjenganger. Det er ingen tvil om at medlemmene våre ønsker å bo og leve på en måte som er minst mulig belastende for miljøet.