Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Informasjon til vare medlemmer og kunder
Aktuelt
Bate-logo på rød bakgrunn

Informasjon til våre medlemmer og kunder

I forbindelse med koronasituasjonen har vi i Bate satt inn en rekke tiltak for å hindre smitte.

Tekst:
Publisert: 16.03.2020
Foto:

Torsdag la regjeringen frem de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Over hele landet er nå skoler og barnehager stengt. Vi opplever mye usikkerhet og stadige endringer i utviklingen og spredningen av koronaviruset. Dette har sine ringvirkninger, også for oss i Bate. Vi forsøker å holde hjulene i gang, og vi har satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte. Det er dugnadstid og det er vi gode på i Bate.

Vi vet ennå ikke hvilke ringvirkninger dette vil få, men må prøve å manøvrere oss gjennom utfordringene. Vi råder alle til å holde seg oppdatert, sjekke offisielle nettsteder og følge retningslinjene fra myndighetene. Og, til å hjelpe hverandre. Vi får meldinger fra borettslag som går sammen om å hjelpe til med å handle for de som sitter i karantene, og holder kontakt med de som er isolert, fordi de er i risikogruppen. Det varmer.

Forretningsførsel, generalforsamlinger og årsmøter

Styrene i borettslag og sameier er inne i sin mest hektiske periode i året med generalforsamlinger og årsmøter. I lys av strenge tiltak for å hindre koronaspredning anbefaler Bate å utsette møter, som kan utsettes. Vi ønsker ikke å utsette egne ansatte for smitte gjennom å delta fysisk på møter, men vi bistår gjerne gjennom råd på telefon, via Skype/Facetime eller lignende. NBBL har, på vegne av alle boligbyggelagene, bedt regjeringen utsette frister for å avholde generalforsamlinger og årsmøter. For oppdatert informasjon, besøk Min side som beboer eller Styreportalen dersom du sitter i styret.

Boligsalg og boliger under bygging

For å hindre ytterligere smitte vil vi ikke arrangere fellesvisninger i våre boligprosjekter, men kan avtale private visninger. Ønsker du mer informasjon eller vil avtale privat visning, kan du ta kontakt med våre meglere. Kontaktinformasjonen finner du på de ulike prosjektsidene.

Har du kjøpt bolig og skal ha overtakelse, vil vi kontakte deg med informasjon om hvordan dette blir gjort på en god måte.

Er du kjøper eller selger av bruktbolig gjennom våre eiendomsmeglere? Les nærmere om hvordan meglerbransjen er blitt enige om å håndtere dette fremover her.

Situasjonen oppleves usikker, og det er vanskelig for oss å forutse hvordan dette vil påvirke framdriften i våre boligprosjekter. Men, vi skal sørge for å holde kjøpere informert hvis det blir endring eller forsinkelser.

Renovering og oppgraderingsprosjekter

Våre underentreprenører opplever også usikkerhet i disse dager. Vi følger opp oppgraderingsprosjektene tett og har løpende dialog med entreprenører for å kartlegge både status og fremgang. Styreledere i borettslag og sameier vil bli informert om det blir forsinkelser eller andre endringer i prosjektene.

Vaktmestertjenester

I utgangspunktet jobber vi for å levere alle tjenester som normalt, men oppdrag kan bli utført på andre tidspunkter enn opprinnelig avtalt. Eksempelvis kan det hende at arbeid som normalt gjennomføres på en mandag, nå blir gjennomført på en onsdag, eller på kveldstid. Vi ønsker å bidra der behovet er størst. Meld gjerne ifra til oss dersom dere har behov for økt renhold eller desinfisering av fellesområder. Ta eventuelt kontakt med din vaktmester, eller send oss en e-post til driftsleder rolf.bardsen@bate.no.

Kundeservice

I disse dager har vi lavere bemanning, noe som gjør at svartiden vår er noe lenger enn normalt. I tillegg har vi valgt å stenge kontoret vårt for drop-in for å forebygge smitte. Dersom saken din ikke haster er det fint om du sender oss en e-post på kundeservice@bate.no eller kontakt oss i chatten her i høyre hjørnet, så vil vi hjelpe deg så snart vi kan.

Bate er opptatt av å opprettholde mest mulig av vår aktivitet. Vi føler et stort ansvar for våre medlemmer, kunder, beboere og samarbeidspartnere, som er avhengige av våre tjenester. Selv om mange nå har hjemmekontor og en litt annerledes arbeidshverdag, gjør vi så godt vi kan for å levere og holde hjulene i gang.