Styrets ansvar blir regulert gjennom brann- og eksplosjonsvernloven, og internkontrollforskriften. I denne artikkelen skal vi forsøke å lose deg gjennom hvilket ansvar styret har, og de forebyggende tiltakene dere bør sette inn. 

Vi har tidligere skrevet om styrets HMS-ansvar, som også inkluderer brannvernarbeid. Her forklarte vi om internkontrollforskriftens krav om systematisk oppfølging og dokumentasjon. Godt brannvernarbeid starter med en risikovurdering for boligselskapet. Hva kan føre til brann hos dere? Er det noen områder som peker seg ut som spesielt farlige, eller forhold som gjør det vanskelig å få alle raskt ut? Dette er viktig å vite når dere skal jobbe videre med forebyggende tiltak. 

Brannvarslere og slokkeutstyr
Styret har ansvar for fellesarealene og boligmassen, mens boligeierne er ansvarlig for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr inni sine boliger. Bor dere tett, anbefaler vi sterkt at dere får på plass kollektiv brannvarsling. Det sørger for at også naboene blir varslet hvis det oppstår brann i en bolig. Se mer informasjon om kollektiv brannvarsling her. 

Beskriv rutinene
I internkontrollsystemet deres må dere beskrive rutiner for å sjekke brannvernutstyr som er boligselskapets eiendom. Dere må også ha rutiner for å sjekke at rømningsveiene blir holdt åpne og fungerer som de skal, og at ikke adkomsten for brannbiler blir blokkert. 

Lag branninnstruks
Branninnstruksen sørger for at beboerne og gjester vet hva de skal gjøre dersom det oppstår brann. Instruksen bør inneholde: 

- Telefonnummer til brannvesenet

- Korrekt adresse til bygningen

- Oppmøtested ved evakuering

- Plassering av slokkeutstyr

- Bruk av felles brannalarmanlegg

- Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

- Viktigheten av ryddige rømningsveier

 

Instruksen må gjøres så tilgjengelig som mulig. Heng den opp på felles oppslagstavler, del den ut i postkassene, legg den ut på Facebook-gruppa, hvis dere har det – og ikke glem at også nye beboere må få informasjonen. 

Arranger jevnlige brannøvelser
Vi anbefaler at dere gjennomfører minst én øvelse årlig. Det er fullt mulig å be brannvesenet om hjelp dersom dere er usikre på hvordan dere skal gjennomføre øvelsen.   

Vær obs på ombygginger
Pass på at brannceller ikke blir brutt ned ved ombygging og/eller vedlikehold. Dette er noe entreprenøren skal ivareta, men som byggherre er styret ansvarlig for å følge det opp. 

Viktig informasjon å dele
Fortell beboerne hva de kan gjøre for å forebygge brann. Dette er spesielt viktig nå som det nærmer seg jul og vi har flere risikofaktorer. Her har vi samlet noen tips som du kan sende videre: 

 

  • Levende lys: Bli enige om hvem som er ansvarlig for å slokke lysene. Ha aldri levende lys på juletreet eller annet brennbart underlag. 

  • Gå aldri fra komfyren når du lager mat. 

  • Vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og andre maskiner som trekker mye effekt har høyere brannrisiko og må ikke brukes om natten eller når det ikke er folk til stede. Det er viktig å ikke overbelaste maskinene, for eksempel ved å fylle dem med mer tøy enn de klarer, og jevnlig rengjøre filteret i tørketrommelen. 

  • Brenn kun tørr ved i ovnen, ikke gavepapir eller brennbar væske. 

  • Skjøteledning er kun en midlertidig løsning og må brukes med vett. 

  • Mange har høyere strømforbruk i desember. Følg med på om sikringene blir varme, eller om det lukter svidd i sikringsskapet. 

  • Sjekk at røykvarsleren fungerer og bytt batteri hvert år.  

Godt brannvernarbeid kan redde liv. Med gode, forebyggende tiltak kan dere også få en reduksjon i forsikringspremien. Ha en riktig god og trygg jul!