Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Hvordan blir det nye naboskapet
Aktuelt
Bildekollasj av portretter
Meningene om kommunesammenslåingen er mange blant innbyggerne, både på Finnøy og Rennesøy.

Hvordan blir det nye naboskapet?

1. januar blir Stavanger, Rennesøy og Finnøy slått sammen til én kommune. Hva betyr det for folk på øyene? Vi har spurt dem.

Tekst: Håkon Fossmark
Publisert: 20.12.2019
Foto: Merethe Opstad Clausen

Jan Terje Vignes, Finnøy

Jan Terje er daglig leder på Lauvsnes gartneri på Finnøy. Han er født og oppvokst på gården. Nå blir nye Stavanger landets største tomatkommune.

– Nå håper jeg folk i byen får øynene opp for alt det som finnes her i Ryfylke. Det har alltid vært stor avstand fra Stavanger til Finnøy, men kort avstand fra Finnøy til Stavanger. Det håper jeg endres nå.

Jeg tror den nye kommunen vil blomstre mer enn hva vi gjør hver for oss. Stavanger blir en stor landbruks­­kommune, og det vil gi en god tyngde som jeg håper kan løfte alle oss som driver med landbruk her i Ryfylke.

Jan Terje Vignes studerer tomatene i drivhuset.
Jan Terje Vignes

Rita Husebø Woldmo og Kaj Arne Christiansen, Finnøy

Rita Husebø og Kaj Arne jobber på ambulanse­båten som ligger til kai på Judaberg. Dette er ryfylkingenes legevakt og akut­tilbud. Rita og Kaj Arne hjelper både fastboende og hyttefolk fra  byen.

– Dette er kanskje den viktigste båten i Ryfylke. Når sam­menslåingen kommer, er det viktig at dette tilbudet be­holdes og ikke legges ned. Reisen fra Ombo, for eksempel, blir ufor­svarlig lang om syke pasienter eller fødende skal ta bil og rute­båt til Stavanger. Det går ikke, derfor trengs denne båten selv i ny kommune.

Vi er ute på alt fra fødsler til hjerte­stans, trafikkulykker, branner og andre små og store hendelser.

Vi hjelper fastboende i Ryfylke, men også hyttefolk fra byen. Terskelen for å ta kontakt er forskjellig. Når bonden fra Ombo ringer oss, kan han nesten være halv­død. Når hytte­folk fra byen ringer, kan det være feber eller forkjølelse.

Nå skal de slå seg sammen til en kommune – og det tror vi kom­mer til å gå veldig bra! Men ambulanse­båten må beholdes.

Rita Husebø Woldmo og Kaj Arne Christiansen står på kaien med ambulansebåt i bakgrunnen.
Rita Husebø Woldmo og Kaj Arne Christiansen

Anne Lise Sherling, Finnøy

Anne Lise er butikksjef på Coop Extra, Judaberg.

– En ting er i hvert fall sikkert: Finnøy blir den fineste by­delen i Stavanger! Det er så mange flotte små­øyer her, jeg vil si det er indrefileten i Ryfylke.

Jeg tror nok livet kommer til å gå sin vante gang, både på øyene og i byen. Jeg tror ikke vi merker så stor for­skjell. Det er mange fra Stavanger som har hytte her. Det er gode folk.

Anne Lise Sherling forran butikklokalene.
Anne Lise Sherling

Rune Nedrebø, Finnøy

Rune er ny redaktør i Øyposten. Han er spent på sam­men­slåingen, og tror lokal­avisen kommer til å spille en enda viktigere rolle etter nyttår.

– Det er jo en historisk begivenhet at Finnøy og Rennesøy nå forsvinner som kommuner, og denne begivenheten skal vi dekke godt i avisen. Etter 1. januar blir det enda viktigere at vi har en god lokalavis her, og at vi da er en avis som kan løfte fram og ta opp saker som angår Finnøy og Rennesøy. Vi skal sørge for at de som bor her, og sakene der er opptatt av, skal bli hørt i den nye storkommunen. 
 
Portrett av Rune Nedrebø
Rune Nedrebø

Solfrid Sevheim Haga, Finnøy

Solfrid er lærer på Finnøy sentralskule og er her fotografert på Judaberg, hvor hun har med seg elevene på fisketur.

– Det beste med Finnøy er det gode samholdet. Her kjenner vi hverandre, det er så mange sosiale aktiviteter og møte­plasser. Slik kommer det til å være også etter sammen­slåingen, og jeg tror ikke en ny kommune betyr så mye i hver­dagen til folk. Jeg var selv negativ til sam­men­slåing, fordi jeg ikke kunne se helt hvilke fordeler det skulle gi oss.
Som lærer håper jeg vi får et stort og godt nettverk når vi skal samarbeide med de andre skolene i Stavanger.

Solfrid Sevheim Haga står ved kaien med elever som fisker i bakgrunnen.
Solfrid Sevheim Haga

Kay-Lennart Reianes, Rennesøy

Kay-Lennart er butikk­medarbeider på Kiwi Mosterøy, men bor i Vikevåg. Kay-Lennart liker å game på fritiden, og er ellers ikke så opp­tatt av kommunesammenslåing.

– Men jeg har fått med meg at gaten jeg bor i får et nytt navn på grunn av sammen­slåingen. Jeg fikk et brev i posten der det stod at Mølleveien skal skifte navn til Smidalen. Akkurat det er helt fint for meg.

Rennesøy er et veldig fint sted å bo, og det beste med Rennesøy er menneskene som bor her. Vi er som en familie, hvor de fleste er på hils.

Kay-Lennart Reianes i gatene i Rennesøy sentrum.
Kay-Lennart Reianes

Anna Karin Bleivik, Rennesøy

Anna Karin er frisør og innehaver av Studia A på Rennesøy.

– Kommunesammenslåing er noe som opptar mange av kundene mine. De er delte i meningene, men det er mange som er skeptiske og redde for å miste mange av de gode og nære tjenestene vi har. Barnehagene, eldre­omsorgen, sykehjemmet og skolen – alt har vært helt tipp-topp her på Rennesøy.

I år feirer salongen 20-årsjubileum. Jeg har jobbet i Stavanger tidligere, og noen av kundene har fulgt med meg fra Stavanger til Rennesøy. Det er hyggelig!

Anna Karin Bleivik friserer en kunde.
Anna Karin Bleivik

Jorunn Sørbø, Rennesøy

Jorunn er pensjonist og har flyttet hjem til Rennesøy og Sørbø etter flere år ute.

– Jeg har reist mye, men ingen steder er det like friskt og grønt som her på Rennesøy, det liker jeg. Det er mange flinke bønder her, som er med på å holde kultur­landskapet. Land­bruket må tas vare på i den nye kom­munen også. Jeg er sikker på det kommer til å gå seg til.

Jorunn Sørbø står utenfor en butikk i Rennesøy sentrum.
Jorunn Sørbø

Inger Lise og Anders Schanche Rettdal, Rennesøy

Inger Lise og Anders driver Klostergarden. Her produserer de blant annet Klosterlam, som du får kjøpt som pinnekjøtt og fenalår hos Rema 1000 nå til jul.

– Vi sa begge opp kontorjobbene i Stavanger for å flytte til Rennesøy, satse på gårds­drift og bygge opp Klosterlam. Vi har ikke angret et sekund på det. Rennesøy er et fint sted, både for å drive land­bruk, men også å vokse opp. Det er ikke så store forhold, og på skolen er det få i hver klasse. Det gjør at vi får et tett og godt forhold til de andre elevene og foreldrene, og vi har mange sosiale sammenkomster.

Stavanger blir nå den største saue­kommunen i landet, det er noe å være stolt av! Nå er det viktig at den nye kom­munen støtter opp om næringen og ser viktig­heten og mulig­heter for nærings­utvikling. Vi har allerede godt samar­beid med restaurant­miljøet i Stavanger, og vi leverer blant annet til Renaa, Ostehuset, Villa 22 og Söl. Vi gleder oss til sammen­slåingen, og håper enda flere i Stavanger får øynene opp for Mosterøy og alle de vakre områdene her, som Utstein Kloster og Fjøløy.

Inger Lise og Anders Schanche Rettdal koser med sauene på Klostergarden.
Inger Lise og Anders Schanche Rettdal