Etter vellykket pilotprosjekt hos Borettslaget Tjensås III, er allerede nytt pilotprosjekt under utarbeidelse. Det er et tydelig behov for informasjon rundt temaet sikker lading. 

Mange er ikke klar over at laderen de får når de kjøper el-bil er nødlader eller reiselader, og dermed ikke er beregnet for permanent bruk.  Njål Njessa, spesialrådgiver forretningsførsel


Pilotprosjektet hos Borettslaget Tjensås III

Flere el-bileiere har opplevd brent støpsel når de har ladet bilen, og nettopp brannsikkerhet er en av grunnene til at Tjensås III ønsket å være med som pilotprosjekt.

Langs taket over parkeringsplassene, strekker det seg en skinne, fra denne kan el-bileiere hente seg strøm til å lade bilene sine. I dag er det seks el-biler i garasjen, men dersom det blir behov, kan samtlige bileierekoble seg på.


Vi må tenke fremover for beboerne i borettslaget. El-bilene blir mer og mer synlige både i bybildet og i de politiske føringene.Det er tydelig at dieselbiler er på vei ut. Ottar Helland, styreleder Borettslaget Tjensås III

Økt behov

Det er et stadig større behov for lading i borettslag og sameier, og det er viktig at det tilrettelegges for fremtidsrettet og sikker lading. Vi har derfor inngått samarbeid med Rønning og Zaptec. 

Vi har derfor hatt temakveld sammen med representanter fra Rønning og Zaptec for presentasjon av anbefalt ladeopplegg. Representanter for pilotprosjektene vil være med for å dele sine erfaringer.

Her i vår kursoversikt kan du følge med når det dukker opp nye temakvelder.