Regjeringens forslag om å oppheve krav til fysiske årsmøter og generalforsamlinger ble enstemmig vedtatt av Stortinget 11. mars. Fredag 26. mars ble lovendringen sanksjonert av Kongen i statsråd, og 1. april trer den offisielt i kraft. 

Det betyr, i korte trekk:

* Digitale årsmøter og generalforsamlinger blir nå tillatt på permanent basis.

* Det er opp til styret å avgjøre om møtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt.

* Hvis enkelte eiere blir ekskludert på grunn av manglende muligheter til å delta digitalt, kan det være grunn til å ha et fysisk arrangement. Men, så lenge dette medfører en stor smitterisiko, anbefaler vi at dere i stedet prøver å finne praktiske løsninger for å gjennomføre møtet digitalt – som å sette opp en «deltakerstasjon» i fellesareal og tilby opplæring.

* Loven åpner for beboerne kan motsette seg digital gjennomføring. Hvor stor andel av beboerne som må stille seg bak et slikt krav for å «tvinge gjennom» fysisk møte, er litt forskjellig i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Dersom styret tror det kan komme protester, kan det være lurt å sette en frist for tilbakemelding slik at en får litt tid til å eventuelt gjøre om på møtet.    

* Borettslag og sameier som har kalt inn til digitale møter før loven trer i kraft, kan avholde disse så sant selve møtet blir arrangert etter 1. april.

* Lovendringen åpner også for at styret kan kommunisere digitalt med eierne uten aktivt samtykke, med mindre eierne selv har reservert seg mot dette.