Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Groenne Bate kroner
For styret
drivhus merker med bates grønne kroner

Grønne Bate-kroner til felles glede

Har dere den gode ideen, så har Bate kronene som bidrar til å gjøre borettslaget eller sameiet grønnere.

Tekst: Ole J. Askeland
Publisert: 25.02.2020
Foto: Shutterstock

Bate jobber for bærekraftige løsninger, og er opptatt av gode sosiale fellesskap. For å oppmuntre til begge deler, lanserer Bate nå et fond med startkapitalen som kan trenges for å løfte smarte prosjekter og plassere dem pent ned på jorda som virkelighet. 

Mange av beboerne i boligselskapene går omkring med små og store ideer som kan gjøre hverdagen bedre for fellesskapet. Det vil altså også Bate bidra til. Derfor fondet som har fått navnet Bates grønne kroner. Nå er tiden her for å sende inn en søknad om et tilskudd av midler.

- Bates grønne kroner er en del av vårt omfattende og viktige arbeid med klima og miljø. Det siste året har vi jobbet aktivt med å se på hvordan driften vår kan bidra positivt inn i det grønne skiftet. Jeg håper på mange søkere og gode, grønne tiltak, sier administrerende direktør Paul Boxill i Bate.

Hvem det er som kan få støtte? Ethvert boligselskap kan søke om støtte til ett prosjekt årlig. Ideen må fremme klima- og miljøvennlige løsninger i boligselskapet. Den må også bidra til det sosiale livet i borettslaget eller sameiet, og ha i seg tanken om inkludering og deling. Dessuten gir det pluss i margen om prosjektet også enkelt kan overføres til eller kopieres av andre boligselskaper, og på den måten komme enda flere til gode.

Rammen for hver enkelt søknad er halvparten av hva prosjektet koster, men maksimum 30.000 kroner. Dugnadsinnsats kan regnes inn som en del av egenkapitalen. I så fall leveres en plan for gjennomføringen av egeninnsatsen sammen med budsjettet i søknaden. I borettslag og sameier er fokuset ofte økonomi, og ønsket om å holde fellesutgiftene nede. Men med støtte fra Bate kan en lettere sette i gang tiltak som kommer alle til gode.

Klar til å søke? På bate.no/gronnekroner finner dere søknadsskjemaet. Fristen er 15. april. Søk gjerne i god tid slik at dere rekker å få svar før dere starter opp. 

PS! Enkeltpersoner kan ikke søke, det er det styret som gjør. Det er ikke mulig å søke om støtte til tiltak som allerede er i gang eller som er gjennomført. Men den gode ideen kan gjerne komme fra enkeltpersoner – hva med en forslagskasse?