Vi har i flere år hatt temakvelder og kurs for styremedlemmer. I 2017 vil vi i enda større grad satse på kompetanseutvikling i styrene. 
Bate ønsker at styremedlemmer skal føle seg trygge i sin rolle, og vi mener økt kompetanse kan bidra til det. Odd Egil Flokketveit, Sjef Forretningsførsel

Vi satser på kompetanse

Vi vil fortsatt arrangeres faste samlinger for nye styremedlemmer, innføring i Portalen, og forberedelser til årsmøte og budsjettering. Som en del av vår satsing på kompetanse, har vi nå valgt å gjøre disse samlingene gratis. Vi håper at det gjør at vi ser enda flere av dere på disse arrangementene. 

Faglige kurs

I tillegg har vi et bredt spekter av tilbud om ulike faglige kurs, for eksempel juridiske kurs. Her får du høre om dagsaktuelle og relevante temaer, og problemstillinger for deg som sitter i styret. Det vil også bli arrangert temakvelder i løpet av året hvor vi presenterer de ulike produktene og tjenestene våre. 

Kursplan på nett

Høres dette spennende ut? Nå kan du enkelt melde deg på et av våre arrangementer på bate.no. Kursplanen oppdateres jevnlig. Som styremedlem får du også nyhetsbrev "Styrepraten", hvor du finner lenke til kurspåmelding.

Se vår kursplan her