grønne kroner logo og gutt med rake ute i en hage
Bates bærekraftsfond har søknadsfrist 31. august.
Foto: Anne Lise Norheim

Har du en god idé til ditt borettslag eller sameie?

I år deler vi ut totalt 375 000 kroner fra bærekraftsfondet vårt, Bates grønne kroner. Søknadsfrist er 31. august.

Tekst: Bate
Publisert: 1.8.2022

Bærekraftige løsninger og gode sosiale fellesskap er noe av det viktigste i et Bate-borettslag eller -sameie. Grønne kroner er startkapitalen dere trenger for å sette i gang med prosjekter som skaper hygge og trivsel i nabolaget.

Lyspære
Søknadsfrist 31. august 2022

NB! Søknaden må sendes fra et medlem i styret.

Søk her

Hvem kan søke?

Søknaden må sendes fra noen i styret. Men ideen kan selvfølgelig komme fra enkeltpersoner. Hva med å lage en forslagskasse? Da kan alle legge inn sine ideer til noe de ønsker seg i nabolaget.

jente som smiler og holder en plante
Bærbusker og frukttrær i felleshagen? Søk om noen grønne kroner.
Foto: Anne Lise Norheim

Hvor mye kan vi få i støtte?

I 2022 har vi totalt 375 000 kroner som skal fordeles på gode tiltak. Hvert boligselskap kan søke om inntil 30 000 kroner per år.

Hva er kriteriene?

Ideen må kunne knyttes til ett eller flere av Bates utvalgte bærekraftsmål.

  1. God helse: Tiltak som bidrar til inkludering, sosialisering og bedre livskvalitet for alle – uansett alder.
  2. Bærekraftige byer og samfunn: Tiltak som fremmer en mer miljøvennlig livsstil og/eller bidrar positivt til miljøet i nabolaget.
  3. Ansvarlig forbruk og produksjon: Tiltak som reduserer ressursbruk, bidrar til mer deling og redusert klimaavtrykk.
  4. Boligselskapet må bruke Bate som foretningsfører og søknaden må komme fra styret.
  5. Det er ikke mulig å søke om tiltak som allerede er igangsatt eller gjennomført. Hvert boligselskap kan kun sende inn én søknad per søknadsperiode.