Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Generalforsamling 2019
Aktuelt
Generalforsamlingen ble arrangert på Quality Hotel Residence i Sandnes

Vellykket generalforsamling i Bate boligbyggelag

Bate hjelper ikke bare andre med å gjennomføre generalforsamlinger, men har også sitt eget arrangement. Under årets generalforsamling ble det blant annet vedtatt ny styreleder i Bate.

Tekst: Cecilie Dybdahl Birkeland
Publisert: 19.06.2020
Foto: Marianne Helgesen

Onsdag 17. juni ble det gjennomført generalforsamling i Bate boligbyggelag med 46 stemmeberettigede til stede. Bate er eid av medlemmene sine, og i generalforsamlingen møter tillitsvalgte i borettslag, Bate-medlemmer og enkelte ansatte i Bate.

– Et godt år for Bate
Før selve generalforsamlingen startet, delte administrerende direktør i Bate, Paul Boxill, noen tanker om året som er gått og hva Bate vil satse og fokusere på framover i en ny, koronapreget verden. 

– 2019 var et godt år for Bate. Vi startet tre nye byggeprosjekter og utviklet Fiksa – et nytt datterselskap som tilbyr hjelp til alle mulige oppgaver i hjemmet. Vi vedtok også en klimaplan, hvor vi forplikter oss til å gjennomføre flere klimatiltak. Ett av dem er Bates grønne kroner, som skal bidra til å realisere gode, klimavennlige tiltak i boligselskapene, fortalte Boxill. 

Les mer om Bates grønne kroner her
Bate-direktør Paul Boxill
Nyttig kundeundersøkelse
Bate-direktøren la også fram en kundeundersøkelse som ble gjennomført i desember blant boligselskapene Bate er forretningsfører for. Undersøkelsen viste god generell kundetilfredshetsscore, men Bate sikter enda høyere, kunne han fortelle. 

– Tidligere har vi gjennomført anonyme undersøkelser, men denne gangen svarte folk med navn. Det gjorde oss i stand til å følge opp forbedringspunkt med hver enkelt og ta direkte aksjon dersom noe ikke har fungert godt nok. Vi har satt oss et høyt mål for neste år, og vil være enda tettere på kundene og ikke minst fortsette å forbedre kvaliteten i tjenestene våre for å oppnå dette, sa han. 

Valgte ny styreleder
Etter Boxills innledning startet den formelle delen av kvelden: gjennomføringen av selve generalforsamlingen. Her la styret la fram årsregnskap og årsrapport, og valgkomitéen presenterte forslag til nye styremedlemmer. Det var fem nye kandidater på valg til styret denne gangen, inkludert ny styreleder. Valgkomitéen hadde foreslått Harald Martin Gjøvaag som ny styreleder, og både han og de øvrige kandidatene ble klappet inn av generalforsamlingen. Gjøvaag erstatter avtroppende styreleder Eirik Tjemsland.
Bates årsrapport 2019