Det startet som en prøveordning, men Kjetil Svensen ble raskt en uvurderlig ansatt for Vaktmesterne i Bate. I tillegg til jobben går Kjetil på fagskole som er et tilbud han og flere andre i teamet har fått gjennom jobben. 

- Bate er en bra bedrift, det må jeg si, gode ledere og at du får mulighet til å videreutvikle deg for å få mer faglig tyngde, sier Kjetil og kommer i prat med en beboer som går forbi.

Når Kjetil startet i Bate tok det ikke lang tid før han ble fast ansatt.

- Jeg tror jeg jobbet i Bate i omtrent tre måneder før jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å jobbe her. Tilbudet var å overta stillingen som vaktmester i dette sameiet, sier Kjetil.