Økonomi- og budsjettforståelse står på agendaen for høstens digitale kurs fra Bate. Den første av i alt fire leksjoner ble arrangert 29. september. Her gikk vi gjennom rapporten som viser økonomisk status per august, og viste hvordan den gir en god plattform for budsjettarbeidet. 

Her kan du se et opptak: