De har ugress på hjernen og drømmer om å få levere Flor og Fjære-standard: Frodige, plettfrie og ryddige grøntanlegg, med optimale forhold for både planter og folk. Bates gartner Dom Hocken og vaktmestersjef Rolf Bårdsen mangler verken visjoner eller ideer. Det meste er mulig, men selvfølgelig – det kommer med en pris. 

– De fleste ønsker flotte uteområder, men beboernes forventninger står ikke alltid i stil med bestillingen styret har lagt inn. Det koster å holde parkanlegg i god stand, og vi skjønner godt at mange er tilbakeholdne med å øke budsjettene. Men - det kan koste enda mer å kutte ned på standarden, poengterer Rolf Bårdsen.