Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Flor og fjaere-standard eller bare en stuss
For styret
Sameiet Verven 12 har avtale om både vaktmester- og gartnertjenester fra Bate

«Flor og fjære-standard», eller bare en stuss?

Vedlikehold av uteområdet lønner seg – alltid. Men hva skal du vedlikeholde, hvor ofte og til hvilken standard? Bate hjelper deg matche budsjett, ønsker og leveranse.

Tekst: Cecilie D. Birkeland
Publisert: 25.06.2020
Foto: Elisabeth Tønnessen og Cecilie D. Birkeland
De har ugress på hjernen og drømmer om å få levere Flor og Fjære-standard: Frodige, plettfrie og ryddige grøntanlegg, med optimale forhold for både planter og folk. Bates gartner Dom Hocken og vaktmestersjef Rolf Bårdsen mangler verken visjoner eller ideer. Det meste er mulig, men selvfølgelig – det kommer med en pris. 

– De fleste ønsker flotte uteområder, men beboernes forventninger står ikke alltid i stil med bestillingen styret har lagt inn. Det koster å holde parkanlegg i god stand, og vi skjønner godt at mange er tilbakeholdne med å øke budsjettene. Men - det kan koste enda mer å kutte ned på standarden, poengterer Rolf Bårdsen. 
Vaktmestersjef Rolf Baardsen i Bate
Rolf Baardsen leder vaktmestertjenester i Bate. 
Vedlikeholdsplan 
For å hjelpe boligselskapene med å ta gode beslutninger, tilbyr Bate å sette opp detaljerte vedlikeholdsplaner. Boligbyggelaget leverer en anbefaling som styret kan drøfte, og beskriver hva det er mulig å oppnå innenfor ulike kostnadsrammer. 

– En femtilapp mer i månedsleie per beboer kan faktisk utgjøre stor forskjell. Ryddige, rene gangveier, pene bed og fersk bark rundt trær og busker er plutselig innenfor rekkevidde, eksemplifiserer Rolf Bårdsen.  
Frodige krukker pynter opp utenfor boligblokker i Jåttå
Mye betong? Noen frodige blomsterkrukker kan gi inngangspartiet et løft, men pass på at plantene får den omsorgen de trenger. 

Hva lønner seg? 
Som enhver stolt gartner vet så alt for godt; lite vedlikehold fører til stort etterslep. Gartner Dom Hocken har flere eksempler på oppgaver du ikke bør prioritere vekk:  

 

Ugresset kan vokse inntil fem ganger så raskt som plantene du selv har satt i bedet. Lar du ugresset tar over, stjeler de næringen fra plantene. I verste fall må du plante på nytt. 

 

Bark i bedene ser ikke bare bra ut, men forebygger sykdom, hindrer ugress og gir næring til plantene. 

 

Gresset bør klippes ofte. Lar du det vokse for høyt, kan gressrester etter klippingen klumpe seg og få gresset under til å råtne. Sannsynligheten er stor for at det er ugress, og ikke gress som gror fram etterpå. 

– Det trenger ikke se perfekt ut, men legg nok i det til at dere får dere trivelig og unngår at noe forfaller, oppfordrer han. 
Gartner Dom Hocken i Bate
Dom Hocken er fagleder for Bates gartnerteam.

Mange muligheter
Bate leverer ikke bare gartnertjenester, men vil også være med og skape gode utemiljø. Bårdsen og hans team har et sterkt engasjement for å skape uterom som passer både beboerne og styrets vedlikeholdsbudsjett.   

 

– Mange boligselskap har store uteområder som blir lite brukt. Ny, fargerik beplantning, frukttrær, en blomstereng, grillplass eller et spillområde kan gi en helt ny vitalitet til området, sier han med stor iver, og legger til: 

– For boligselskap som ønsker forslag, leverer vi kostnadsoverslag og illustrasjoner som viser hvordan deres uteområde kan bli. Ingenting er kjekkere enn å få være med og skape ekstra trivsel for beboerne. 

Har du lyst på mer informasjon?  

 

Kontakt Rolf Baardsen på telefon 918 85 839 eller e-post rolf.bardsen@bate.no