Fem tips for å unngå vannskader

Vi ser at vannskader, overflatevann og tette sluk er mye av grunnen til skadene som meldes inn til oss.

Her er våre tips for å unngå vannskader,

  1. Ta en runde rundt bygget med kost for å fjerne løv, sand og annet rot. Sjekk samtidig at vannet har fri passasje til avløpene.
  2. Sjekk takstein og takplater, se at de ikke har løsnet eller fått sprekker. Se samtidig over takgjennomføringer, lekter og undertaket. Sjekk gjerne også taket innenfra med en fuktmåler, og se etter sopp eller fuktflekker.
  3. Rengjør taket for mose, det er hverken fint eller bra for taket. 
  4. Har du hatt oversvømmelser før, så følg med om det er meldt mye nedbør. Da bør du flytte ting opp fra gulvene, spesielt i kjelleren. 
  5. Sist men ikke minst, er uhellet ute så kontakt oss i Bate. Vi er alltid klar til å bistå dere.