Er du styreleder i borettslag eller sameie har du ansvaret for budsjettet i ditt sameie eller borettslag. Her er noen tips på veien.


Et godt budsjett er gull

Budsjettering er en viktig oppgave for styret i boligselskapet. Kanskje den viktigste i hele året. Budsjettet skal gi styret en god og helhetlig oversikt over pengestrømmene i boligselskapet, og ta høyde for inntekter og kostnader som kommer.  

Er du ny styreleder kan det være lurt å først sette seg inn i hva som er styrets ansvar.


Hva må du tenke på?

Start gjerne med å ta utgangspunkt i økonomirapporten fra tredje kvartal, prisstigning og styrets planer for vedlikehold. Der har du er rammene for videre planlegging. 

Andre viktige ting å tenke på, er hvor mye dere ønsker å sette av til vedlikehold det neste året. Her er det mange som bommer, og det kan være lurt å sette av en ekstra pott med penger. Kanskje skal tak skiftes snart, eller byggene males. God planlegging gir god økonomistyring og forutsigbarhet. 


Start i god tid

Hvis budsjettet ikke dekker disse kostnadene, kan styret vedta økning av felleskostnadene. Sjekk vedtektene for nærmere fremgangsmåte, og vær ute i god tid.   


Meld deg på kurs

Bate arrangerer i løpet av året flere kurs om styrearbeid og budsjettering. Meld deg på en av våre kurs og begynn forberedelsene nå. 

Bli med på vår temakveld 5. oktober i budsjettering og vedlikehold

Visste du at styrene i borettslagene i Norge forvalter boligverdier for over 1000 milliarder kroner? Du er med på å sikre disse verdiene. 


Lykke til med budsjettering!