Planleggingen av hagen begynner på en nedslitt parkeringsplass, ved et riveklart bygg på byggetomta. Her ser landskapsarkitekt Imke Wojanowski for seg en frodig hage. Lettstelt, men variert, anvendelig og spennende. Til glede for både forbipasserende og beboerne i Bates to nye leilighetsbygg. 

Moderne lysthus
Reguleringsbestemmelser, solforhold, biologisk mangfold, siktlinjer og kulturhistorisk miljø. ­­­Det er mye å ta hensyn til når et nytt friareal skal planlegges. Fridas hage skal bli et vitalt hjerte i et ærbødig kvartal, som knytter stolt historie sammen med lovende framtid. Det skal bli et uterom som inviterer til lek og aktivitet, sosiale samlinger og alenetid i sola med en bok i fanget. 

– Krav om støyskjerming var ett av flere premiss for prosjektet. Vi ønsket ikke å lage en hage som ble stengt inne av vegger, men fant inspirasjon i historien til å komme opp med en bedre løsning.  I gamledager var det vanlig å ha lysthus på hjørnet av hagen hvor en kunne nyte en dram i kveldssolen og skue ut på folkelivet. Det gav oss ideen til å lage moderne lysthus med integrert støyskjerming i Fridas hage, forteller Wojanowski. 

Mellom de moderne lysthusene vil det strekke seg et terrassegulv i tre som bretter seg opp for å danne sittemuligheter og solbenker. Det blir ikke bare til glede for de som vil trekke seg tilbake og skue ut på folkelivet, men også en kjekk møteplass for de yngste. Terrassegulvet har nemlig en romslig integrert sandkasse, og i hjertet av parken kommer det en stor, deilig plen som inviterer til lek og moro.