Illustrasjonsmøte av et årsmøte

 

I fjor lanserte vi en modul i portalen for å håndtere styremøter (les mer her). I år lanserer vi ny funksjonalitet for å gi deg bedre oversikt og kontroll på alle oppgavene i forbindelse med årsmøtet.

Løsningen tar utgangspunktet i alle oppgavene som skal utføres av både styret og Bate, og presenterer den i en fremdriftsplan, der det også er mulig å se status på oppgavene. 

Vi begynte med å bygge opp systemet i høst, og det er under stadig utvikling.

Etter hvert vil det komme til ny funksjonalitet. Første versjon – Fremdriftsplan – finner du i Portalen under menypunktet Styrerom. Du vil også oppdage at det har dukket opp et nytt ikon på hovedbildet etter innlogging.

 

Ikon av en framdriftsplan

 

I løpet av våren håper vi å kunne tilby muligheten for å lage innkalling, saksliste og andre dokumenter direkte i portalen. Vi jobber også med å få på plass e-signering av årsregnskapet.

Husk at du må være registrert som bruker i Portalen for å få tilgang til informasjonen. Alle styremedlemmer og varamedlemmer kan registrere bruker i Portalen, og du finner en enkel brukerveiledning her

På kurset i forberedelser og gjennomføring av årsmøte 7. februar vil vi vise de viktigste nye funksjonene. Meld deg på her.

 

Til Batebloggen