Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Nye regler for airbnb-utleie i borettslag og sameier

airbnb logo på mobil og portrettfoto av anette gauslandRegler for korttidsutleie i borettslag og sameier ble endret i 2020.

 

Publisert: 30. august 2019   Oppdatert: 26. februar 2020

 

Stortinget har sett det nødvendig å endre reglene for korttidsutleie, som for eksempel via Airbnb, av boliger i borettslag og sameier. 

For borettslag var tidligere regelverk noe utydelig ifølge advokatfullmektig Anette Gausland i Bate. Stortinget har sett behov for å tydeliggjøre regelverket, og følgende regler gjelder fra 1. januar 2020:

Borettslag

- Utgangspunktet er at en borettslagbolig skal brukes av eier og ikke leies ut. Men departementet ser behov for å modernisere reglene og mykner derfor opp. Men det er fortsatt noe strengt regulert, sier Gausland.

Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Sameie

For sameie er situasjonen annerledes, fordi man med forrige regelverk ikke hadde egne begrensninger for korttidsutleie her. Dermed ble reglene strengere fra og med 1. januar 2020.

- Korttidsutleie blir begrenset av hensyn til bomiljøet i sameier. Folk som bor tett skal ha trygge og gode bomiljø. For mye korttidsutleie kan føre til dårlige bomiljø, sier Gausland.

Fra 1. januar 2020 er korttidsutleie lov i 90 døgn i året, maks 30 døgn sammenhengende. Men sameiet kan endre taket fra 90 døgn til alt mellom 60 og 120 døgn. Dette må i så fall vedtektsfestes. 

Men i paragraf 25 i eierseksjonsloven er det en klausul som sier at korttidsutleien ikke kan påføre andre seksjonseiere skade eller ulempe på urimelig eller unødvendig måte. Styret kan bruke denne klausulen dersom utleien fører til skade/ulempe for andre beboere, også på utleie som er innenfor grensen på 90 døgn. I sameier inkluderes ikke gratis utleie i de 90 døgnene.

- De nye reglene ble vedtatt for å ta hensyn til naboer, sier Gausland. 

 

Til Batebloggen