Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Elbil-lading i borettslag og sameier
For styret
Elbil blir ladet

Elbil-lading i borettslag og sameier: Dette må dere tenke på

Ladeplasser for elbiler er noe ethvert sameie – og snart også borettslag – må forholde seg til. Men hvordan går dere fram for å få på plass en god ladeløsning?

Tekst: Yonatan Haile
Publisert: 27.08.2020
Foto: Mikes Photos / Pixabay

Seksjonseiere i sameier har siden 2018 hatt lovmessig rett til å anlegge ladepunkt for elbil. Regjeringen har foreslått at andelseiere i borettslag skal få samme rett, og det er ventet at dette vil bli vedtatt innen kort tid. 

Med andre ord – tilrettelegging for elbillading er noe ethvert styre må forholde seg til. Her har vi samlet noen råd som kan gjøre det litt lettere å komme i gang. 

Sjekk behovet
Det er naturligvis kun eiere med parkeringsrett som kan kreve å få etablere ladepunkt. Kanskje er elbilandelen fortsatt liten, men styret må også tenke på det framtidige behovet. 

Kontakt en el-installatør
Hent inn fagfolk til å sjekke det eksisterende el-anlegget, vurdere behov for eventuelle oppgraderinger og foreslå mulige ladeopplegg. Bate har flere gode samarbeidspartnere vi kan sette dere i kontakt med. 

Avklar kostnadsfordelingen
Befaringen av el-anlegget kan avsløre at anlegget må oppgraderes, og da blir fort spørsmålet; hvem skal ta regningen? Er det kun de som ønsker å anlegge elbil-lading i dag som bør betale, eller er dette en kostnad som bør dekkes av fellesskapet? Rådgiverne i Bate har erfaring med hvordan dette er gjort hos andre og vil kunne komme med gode anbefalinger både i forhold til etableringen og hvordan ladekostnadene skal fordeles. 

Øker brannfaren?
Det er en vanlig oppfatning at elbiler er brannfarlige, men elbiler brenner faktisk langt sjeldnere enn fossilbiler. Det kan likevel være en viss brannrisiko ved lading. Årsaken ligger ikke i elbilen, men hvordan den lades. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder som gjelder etablering, bruk og vedlikehold av ladepunkter. Så langt er det ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg relatert til parkering av elbiler, men direktoratet anbefaler å: 

- Bruke en erfaren elektriker

- Ikke bruke skjøteledninger - unngå hjemmelagde løsninger

- Etablere rutiner for inspeksjon og vedlikehold av ladesystemer i fellesarealer

- Få en kompetent el-virksomhet til å gjennomføre årlig kontroll av ladeanlegget 

 

Flere spørsmål?
Rådgiveren deres i Bate hjelper dere gjerne videre! Ta kontakt direkte eller kontakt vårt kundesenter hvis dere ikke er kunde hos Bate per i dag.