Begynner boligen din å nærme seg 40 år? Da er det på høy tid å kartlegge tilstanden til rørnettet. Det er faktisk en ganske enkel affære, og ikke spesielt kostbart. Med hjelp av moderne kamerateknologi vil en fagspesialist raskt avdekke hvor slitte rørene er. 
Når vi gjør slike forprosjekt i Bate, henter vi også inn annen viktig informasjon om boligene, som størrelsen på bygningsmassen, når ble boligene satt opp og hvilke materialer rørene er lagd av. Deretter gir vi deg en anbefaling for veien videre.