Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Er elbil mer eller mindre miljøvennlig enn bensin- og dieselbil?

elbil som står til ladingTekst: Alise Lea Tiller   Foto: Illustrasjon / privat   Publisert: 10. januar 2018

 

Når diskusjonen melder seg i vennegjengen eller rundt familiens middagsbord er det ikke alltid man kommer til en løsning på det enkle spørsmålet: Er elbil egentlig mer miljøvennlig? Hva med alle batteriene som på et eller annet tidspunkt skal brytes ned, og all strømmen som kreves?

Fem tilfeldige klimaforskere ble stilt det samme spørsmålet, uten at deres standpunkt ble undersøkt på forhånd.

Er elbil mer eller mindre miljøvennlig enn bensin- og dieselbil når vi tar med hele regnestykket fra produksjon, bilens levetid og til nedbryting av batterier?

 

Endre Tvinnereim

Seniorforsker ved Uni Research Rokkasenteret og Senter for klima og energiomstilling:

Portrett av Endre Tvinnereim

- Elbiler er mer miljøvennlige fordi de er forenlige med nær null drivhusgassutslipp fra en 100 % fornybar el-sektor i Norge, og i framtiden i verden. Elbiler er svært energieffektive. Mesteparten av energien i en fossilbil går tapt som spillvarme (tenk motorer som går varme eller kjøleanlegg med radiator), mens i elbil går nesten alt til fremdrift. El-biler har ikke radiator og det blir fort kaldt i kupeen om vinteren fordi de knapt har spillvarme. 

Jeg støtter meg på en del artikler, særlig denne.

 

Tanja Winther

Førsteamanuensis ved Centre for Development and the Environment (SUM), universitetet i Oslo:

- Elbil er mer miljøvennlige enn tilsvarende (i størrelse) bensin- og dieselbil i det lange løp. SINTEF-forskere har regnet på dette og funnet ut at elbiler er mer forurensende enn vanlige biler i sine første tre leveår, mens de etter dette vil være mindre forurensende hvis de lades opp med fornybar energi (for eksempel vannkraft). 

Dette henger sammen med forurensningen (og energibruken) knyttet til produksjon er relativt større for elbiler, blant annet fordi det produseres relativt få enheter per anlegg. Med økning i produksjonen vil også miljøbelastningen per bil gå ned. Da vil «nedbetalingen» i miljøbelastning bli kortere enn dagens tre år. Dette er ikke fra egen forskning, men jeg kjører elbil selv.

 

Peter Breuhaus

Forskningssjef ved Research Institute of Stavanger (IRIS). Forsker på ny energi, risikostyring og brønnkonstruksjon:

Portrett av forsker Peter Breuhaus

For å svare på spørsmålet må vi se på hvordan, og under hvilke forhold, hvert komponent i bilen er laget, hvilke bildeler som må skiftes ut i løpet av bilens levetid og hvor mange ganger, hvordan drivstoffet eller strømmen er produsert og hvordan bilen håndteres etter dens levetid.

Det er ingen tvil om at elbil påvirker miljøet i langt mindre grad enn fossilbil hvis vi legger til grunn at de minst belastende prosessene og kildene blir brukt i alle disse leddene.

Men bildet endrer seg hvis produksjonsprosessen av elbilen er forbundet med fossilbrenselbasert energi. Da er det elektriske «drivstoffet» delvis også basert på for eksempel kull, avhengig av den lokale energimiksen i produksjon av strøm. Hvis man samtidig har en fossilbil som brytes ned på mest mulig miljøvennlig måte, blir det vanskelig å svare på hva som er mest miljøvennlig av de to tilfellene.

 

Oluf Langhelle

Professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Forsker bl.a på bærekraftig utvikling og klimapolitikk.

Portrettfoto av Oluf Langhelle

- En elbil er mer miljøvennlig enn bensin- og dieselbil selv om strømmen kommer fra ren kullkraft! I et miljøperspektiv er det viktigste at elbilen på sikt vil påvirke etterspørselen av olje. Kampen om oljen står i transportsektoren. 

 

Steffen Kallbekken

Forskningsleder for CICEP-gruppen og leder for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk: 

Portrett av Steffen Kalbekken

Elbiler er mer klimavennlig enn bensin- og dieselbiler når man ser på hele regnestykket (inkludert nedbryting av batterier), selv om man antar at strømmen til å drive dem kommer fra et kullkraftverk. Det har vært mange studier om dette, og til dels med ulike resultater, men de nyere resultatene viser nokså entydig at elbiler er bedre for klima, for eksempel denne studien her

Miljø er imidlertid et bredere spørsmål enn klima. Elbiler er helt klart bedre enn bensin- og dieselbiler når det gjelder luftforurensing, fordi de ikke slipper ut noe (selv om de også bidrar til veistøv) når de kjøres, men produksjonen har selvsagt også en påvirkning på miljøet. Siden jeg jobber med klima, og ikke andre miljøspørsmål, har jeg derfor bare et delvis svar på spørsmålet: Elbiler er mer klimavennlige, og høyst sannsynlig også mer miljøvennlige – men det siste er litt mer komplisert å svare på fordi man må veie ulike miljøeffekter mot hverandre.