Skal du beskjære trær, er det viktig å gå varsomt fram. Kombinasjonen motorsag og manglende kunnskap kan fort bli fatal for treet. Likevel mener Bates gartner Domonic Hocken at du ikke skal være redd for å prøve – spesielt hvis det er snakk om mindre trær. 

 
Her deler han sine beste tips for beskjæring av trær:
 

 

Når skal du beskjære treet? 

Vinteren er den optimale tiden for å beskjære trær. Når det er kaldt i været, og det ikke beveger seg så mye væske rundt i treet, kan du beskjære det uten å åpne for inntrenging av sykdom og sopp. 


Men, du kan også beskjære treet på andre tider av året, spesielt hvis det er snakk om nødvendig vedlikeholdsbeskjæring. Hvis en grein knekker og det er fare for at den skal falle ned, er det bedre å beskjære den med én gang enn å vente til neste vintersesong. 


Hvor ofte skal du beskjære treet?
Med mindre det er brukt en spesiell teknikk som krever hyppig beskjæring, holder det å beskjære ved behov. Tenk ikke bare på hvordan treet ser ut i dag – men hvordan det vil utvikle seg i løpet av de kommende årene. En av de vanligste feilene vi ser, er at folk venter for lenge. Treet blir for stort, og de forarger seg over lyset som er blitt borte. Da ender de fleste opp med å ta altfor mye. Venter du for lenge, risikerer du også at noen av greinene begynner å konkurrere om hovedstammens stilling. Det kan føre til svakheter i bærestrukturen. 

Hvor skal du beskjære treet?
 Det viktigste du gjør, er å sørge for at hovedstammen blir ivaretatt. Fjerner du hovedgreinen, har du satt første spiker i kista for treet. Alle trær har en beskyttelsessone som hjelper dem med å bevare hovedstammen og alt som ligger innenfor den. Denne må du ivareta så godt som mulig.   

Er du i tvil, kontakt fagfolk.