Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Digitale moeter til foerste november
For styret

Digitale møter fram til 1. november

En ny midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav om fysisk generalforsamling og årsmøte er nå vedtatt i Stortinget. Her er de nye fristene.

Tekst: Cecilie D. Birkeland
Publisert: 25.06.2020
Foto: Marianne Helgesen

Med lettelser i koronarestriksjonene, er det blitt lettere å gjennomføre fysiske møter i boligselskapene. Digitale møter kan likevel være den beste løsningen for mange.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde opprinnelig sendt ut et forslag om å gjøre boliglovene teknologinøytrale, men behandlingen ble utsatt og en ny, midlertidig løsning er nå på plass. 

Ny gjennomføringsfrist

– 19. juni vedtok Stortinget en midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav om fysisk generalforsamling og årsmøte for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet. I henhold til den nye loven, er fristen for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte nå forlenget til 31. august, forteller konsernadvokat i Bate, Cathrin Wedul Sæter.


Digitale møter fortsatt mulig
Den samme loven gir også fritak for kravet om fysiske møter fram til 1. november. 

– Det betyr at alle møter som er innkalt før 1. november, kan gjennomføres digitalt hvis styret mener det er den beste løsningen. Mellom 31. august og 1. november gjelder dette ekstraordinære møter, siden fristen for å gjennomføre generalforsamling og årsmøte er passert, sier Sæter.  

Styret bestemmer
Det er opp til styret å bestemme at et møte skal gjennomføres digitalt. Forutsetningen er at gjennomføringen skjer på en betryggende måte. Hva som menes med det, og andre forhold styret må ta hensyn til, kan du lese mer om på vår samleside om digitale årsmøter. 

– Kan beboerne kreve at møtet blir gjennomført som fysisk møte? 

– Nei, i henhold til loven kan ikke andels- og seksjonseiere kreve fysisk møte. Det er også verdt å merke seg at loven åpner for at boligbyggelag og borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseiere, selv om de ikke har gitt samtykke. Men - andelseiere som selv har gitt beskjed til styret om at de ønsker innkalling og øvrige dokumenter på papir, har rett til å få det, forklarer konsernadvokaten.