Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Å skape fremtidens bomiljø

Portrettfoto av adm.dir Paul Boxill i BateAdministrerende direktør Paul Boxill i Bate vil bygge miljøvennlige og smarte bomiljøer.

 

Publisert: 26. april 2018

 

Artikkelen var først på trykk i medlemsmagasinet Ditt Bate. 

 

Bate er opptatt å gjøre livet enklere for våre beboere i fremtiden. Vi drifter over 700 boligselskaper - hvilket også betyr 700 bomiljøer. Et godt bomiljø tilbyr en enklere hverdag og bredere tilbud av tjenester og opplevelser.

I dag sitter vi ikke med alle detaljene vi trenger for å nå målet vårt om å skape fremtidens bomiljø og –opplevelser. Fordi vi er opptatt av å høre fra dere beboere hva dere trenger og ønsker.

Vi har allerede startet en del pilotprosjekter sammen med enkelte boligselskaper med elbil-lading, solcelleløsninger, bilordning og hjemmetjenester. Flere piloter kommer, for å dra erfaringer fra disse og senere tilby tjenestene til alle. Bate er opptatt av å tenke en generasjon lenger enn oss selv, og vil derfor gjøre boligselskapene mer bærekraftige. 

Vår satsing på å skape morgendagens bomiljø og -opplevelser kommer til å spisses mot enkelte grupper, deriblant unge og seniorer. Vålandstun er et seniorboligkonsept i Stavanger som bygges og ferdigstilles om et par år. Her skal Bate tilby tjenester og opplevelser til beboerne.

Det er viktig at tilbudet baseres på beboernes egne premisser. Beboerne får en egen kontaktperson som legger til rette for aktiviteter og det de trenger for å ha en meningsfull hverdag. 

Vår visjon og målsettinger vil kreve mye av oss. Det betyr at mesteparten av overskuddet de neste årene går til utvikling av nye løsninger sammen med boligselskapene og beboerne, samt utvikling av Bate som organisasjon. Vi vil skape opplevelser som overgår forventningene for boligselskapene og for deg som beboer.

Vi ser frem til en spennende utvikling!

Paul

 

Til Batebloggen