Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Disse vant pris for årets bomiljø og ildsjel

Administrerende direktør i Bate sammen med prisvinnere av årets ildsjel 2018Prisvinnerne Edel Rosenberg og Olaug Loftshus sammen med administrerende direktør Paul Boxill i Bate.

 

Publisert: 25. mai 2018

 

Under Bate boligbyggelag sin generalforsamling torsdag 24. mai ble pris for årets bomiljø og ildsjel delt ut.

Årets ildsjel 2018 gikk til duoen Edel Rosenberg og Olaug Loftshus i Borettslaget Storhagen. 

Solgt deler av tomt til bygging av barnehage

Begrunnelsen lød som følger:

«Ildsjelene har over lengre tid vært engasjert og svært opptatt av å skape ett godt bomiljø og videreutvikle borettslaget. Av større prosjekter som er gjennomført og som ildsjelene har kjempet for kan nevnes: Innglassing av balkonger og ett stort heisprosjekt med ombygging og utskiftning av heisene slik at de stopper i hver etasje. Derved kan beboeren bo lengre hjemme. Opparbeidelse av uteområdene med møteområdene for å skape en hyggelig atmosfære. Damene har også gått i bresjen for å få solgt deler av tomten som borettslaget eier for bygging av barnehage. Dette spesielt for å videreutvikle bomiljøet, men også til glede for bydelen. Edel og Olaug er ett tospann som hele tiden er engasjert til beste for borettslaget og beboeren, derfor inviterer de også ved jevne mellomrom til sosiale sammenkomster».

- Det er kjekt å få pris som anerkjenner det vi har gjort. Vi fortsetter med den samme gløden vi har hatt, sier Edel Rosenberg.

 

Prisvinnere av årets bomiljø 2018 sammen med administrerende direktør i BateAnne Mette Moland og Heidi Totland har, sammen med resten av styret, gjort mange tiltak for godt vedlikehold og oppgradering i Åsveien Borettslag. Her på prisutdeling sammen med administrerende direktør Paul Boxill i Bate. 

 

Til fordel og glede for beboerne

Bomiljøprisen 2018 gikk til Åsveien borettslag. Begrunnelsen er denne:

«Årets vinner av Bomiljøprisen har gjort en svært god innsats rundt vedlikehold og oppgradering av borettslaget de siste årene. Borettslaget med styret i spissen har gjort store oppgraderinger til fordel og til glede for beboerne. De har blant annet oppgradert fasadene, glasset inn balkongene, opparbeidet hyggelige fellesområder, sørget for ny belysning i trappeoppganger og ivaretakelse av HMS-krav. I disse dager foregår det en omfattende rørrehabilitering i borettslaget. Styret har drevet laget godt og borettslaget har en solid økonomi. De har også en egen vaktmester som tar godt vare på fellesområdene og som stiller opp for beboerne når det er behov for det. I tillegg jobber nå styret aktivt for å få til sosiale tiltak for beboerne, og da spesielt med tanke på de eldre som bor i borettslaget». 

- Det var uventet, men veldig kjekt å få pris. Prisen er ikke bare til oss to, men hele styret. Det er et godt styre å jobbe med, sier Anne Mette Moland.

 

Til Batebloggen