utsikt fra balkong
Økt næringsliv i kombinasjon med at vi blir eldre, gjør at etterspørselen etter nye boliger forventes å stige i regionen.

- På tide å bygge mer nytt

Boligbehovet ser ut til å øke de neste årene, ifølge områdeleder for nybygg i DNB Eiendom.

Tekst: Bate
Publisert: 27.11.2018

- Tregt bruktmarked gir utslag på nybyggsalg flere år etterpå. Dette har vi sett i det siste, men nå er det mye som tyder på at behovet for nye boliger øker, sier områdeleder for nybygg, Eivind Chr. Dahl i DNB Eiendom.

Etterspørselen snur

Deres nyeste rapport for 3. kvartal viser at omsetningen av nye boliger har økt med 25 prosent i Stavanger siden i sommer.

Se Bate sine nye boliger for salg.

- Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) og økt næringsliv i regionen tyder på at et økt boligbehov om cirka tre til fem år. De siste årene har vi hatt nedgang i oljevirksomhet og folk har flyttet ut av regionen. Tilbudet om nybygg har vært høyere enn etterspørselen. Det er i ferd med å snu, sier Dahl.

SSB spår 26 prosent økning i folketallet i vår region de neste 10-12 årene. Dette er høyest i landet etter Østlandet. Dahl mener derfor det er viktig at utbyggere snur seg om og tar frem prosjekter som har ligget på hylla.

Få nye boliger til salgs

Tall fra DNB Eiendom viser at antall nye boliger for salg er på et spesielt lavt nivå akkurat nå. Dette har ikke vært lavere siden før 2012. Han tror en økning er helt nødvendig.

- Folk blir eldre og boligbehovet øker. Samtidig ser vi at folk har råd til å flytte på seg på grunn av økt næringsliv, sier Dahl.

Les mer om forkjøpsretten og se våre boliger på forkjøpsrett.

Han mener behovet vil bli størst i Stavanger sentrum først, og deretter i nabokommunene og på Jæren.

- Hvor mange nye boliger som blir solgt i år og de neste to til tre årene vil først og fremst begrenses av tilbudssiden. Gitt dagens byggetakt er det ventet en markant nedgang i antallet ferdigstillelser i 2020, spesielt i Stavanger. Det kan fort bli et tilbudsunderskudd sett opp mot tilflyttingen, sier Dahl.

Bates byggeplaner

- Vi har flere tomter i Stavangerregionen hvor vår målsetting er igangsettelse i nær fremtid. Våre 44 boliger i Hillevågsveien 17 planlegges påbegynt i 2019/2020, sier administrerende direktør Paul Boxill i Bate boligbyggelag.

Bate sitter på tomter som til sammen utgjør 700 boliger i fylket.

- Vi prioriterer å utvikle de sentrumsnære tomtene og de som ligger langs jernbane og med gode bussforbindelser. Her vil vi bygge gode bomiljø for medlemmene våre, sier Boxill.

Eirik Bergjord jobber som bomiljøutvikler i Bate.

- Kunden skal være sikker på at de kjøper en kvalitetsbolig fra Bate. Fremover skal vi være mer nøye på å være en stedsutvikler, som vil si å utvikle hele områder fremfor bare bygget. Vi skal tilføre området noe ekstra, og stiller særlig krav til miljø, materialer og fellesområder.