knut arve nærø og rita karin sele fra boligtjenesten i Sandnes
Boligkonsulent Knut Arve Nærø og leder Rita Karin Sele i boligtjenesten i Sandnes kommune tror flere ville fått startlån dersom de hadde søkt.
Foto: Alise Lea Tiller

Du kan få startlån fra kommunen hvis banken sier nei

Har du en lav, men stabil inntekt? Selv om banken ikke gir deg lån, kan du få startlån fra Stavanger eller Sandnes kommune.

Tekst: Bate
Publisert: 11.5.2018

Startlån fra kommunen kan hjelpe de unge

Startlån er en måte kommunen hjelper deg ut i boligmarkedet hvis du ikke får lån hos banken. Noen kriterier må innfris for å få startlån også, men boligtjenesten i Sandnes kommune tror flere ville fått lån hvis de bare hadde søkt.

- «Hvorfor søkte du ikke for fem år siden?» tenker jeg av og til når jeg leser søknader vi får inn, sier boligkonsulent Knut Arve Nærø i Sandnes kommune.

Hvem kan få startlån fra Stavanger- eller Sandnes kommune?

De med fast, men lav inntekt har gode forutsetninger for å få startlån.

- Eksempelvis mottar unge uføre 22.700 kr brutto i måneden og ordinær uføre rundt 18-19.000. De kan typisk få startlån. Også de i fulltidsjobb i lavtlønnet yrke som vaskepersonell, kantinearbeidere, ufaglært i barnehage, butikkansatte og frisører, forklarer Nærø og Sele.

Hvorfor søkte du ikke for fem år siden?
Knut Arve Nærø
Boligkonsulent, Sandnes kommune.

Saken må ses i et helhetlig bilde. En enslig person med 300.000 i inntekt klarer seg langt bedre økonomisk enn en enslig person med to barn. Men dersom den enslige med barn har betydelig høy egenkapital, endrer bildet seg igjen

Her kan du søke om startlån samt se alle kriteriene for å få innvilget søknad.

- Inntekten ses også i sammenheng med samboer eller ektefelles inntekt når det gjelder par. Er begge i lavtlønnsyrke kan de få startlån, men ikke hvis den ene har høy inntekt, sier Sele.

Husbankens regler er gjeldene for tildeling av startlån. Hver kommune melder inn sitt behov. I år fikk Sandnes kommune tildelt 175 millioner, og har brukt 171 av disse , fordelt på 88 utbetalinger, hittil i år.

Ikke for unge nyutdannet

Hvis du er ung og nyutdannet får du ikke startlån. Slik var det før i tiden, men i april 2014 endret reglene seg. Nå gjelder startlån kan kun dem som har langvarige problemer med å spare opp egenkapital til å få boliglån av banker.

Men hva er langvarig?

- Hvis du ikke kan spare opp nok egenkapital på tre til fem år, kaller vi det langvarig, sier leder Rita Karin Sele i boligtjenesten i Sandnes kommune.

Det kan være flere grunner til at enkelte ikke kan spare, for eksempel sykdom eller at de jobber i lavtlønnsyrker. Selvvalgt lav inntekt – for eksempel ved studier eller jobb i halv stilling – kvalifiserer ikke til startlån.

Store fordeler med startlån

- Banker ønsker jo å tjene penger på kundene sine. Startlån har «boligsosiale-brillene» på. Målet er å hjelpe folk med trang økonomi ut på boligmarkedet, sier Nærø.

De som får innvilget startlån får gode rentebetingelser.

- Renten er bedre enn hva bankene tilbyr på fast rente med lang nedbetalingstid. Lav rente og lang nedbetalingstid er de største fordelene med startlån. Nedbetalingstid er gjerne 30, 40 og i noen tilfeller 50 år. Det gir forutsigbarhet for de med lav inntekt, sier Sele.