et grønt tre 

Artikkelen var først på trykk i medlemsmagasinet Ditt Bate. 

 

Stavanger boligbyggelag ble etablert 4. januar i 1946. Hensikten var å bekjempe bolignøden etter krigen. Etter krigen bodde det i gjennomsnitt 3,5 mennesker per rom i Stavanger. To per rom ble sett på som overbefolkning, og tre per rom som sterk overbefolkning. Behovet for tak over hodet var mildt sagt stort.

Men bolignøden startet ikke da. Helt tilbake til tidlig 1800-tallet begynte de å snakke om en bolignød. Folk bodde i hus som lignet grisehus, med dårlige sanitærforhold, dårlig luft og de bodde tett oppå hverandre. Koleraepidemier tok livet av langt flere fattige enn rike. Men etter krigen kom et behov for gjenoppbygging av landet på toppen av den allerede eksisterende bolignøden.

To år etter Stavanger boligbyggelag ble etablert, stod de første boligene klare til innflytting i Misjonsmarka.

Sandnes boligbyggelag ble opprettet i 1949. I 2014 slo Sandnes og Stavanger boligbyggelag seg sammen og endret navn til Bate boligbyggelag.

Vi er ikke lenger der at vi må redde folk ut fra en bolignød eller bygge opp landet på ny. I 2018 er klima en av vår tids største utfordringer. Bate tar på seg samfunnsoppdraget og vil gjøre det enklere for familier og privatpersoner å leve miljøvennlig ved å bygge bærekraftige bomiljø. 

I dag er vi langt fra etterkrigstidens bolignød, men boligmarkedet er ikke rettferdig for alle. Etter bankenes krav om egenkapital er det ofte foreldrenes lommebok som avgjør om unge kommer inn på boligmarkedet. Bate var først ute med leie-eie, hvor man leier i tre år og deretter blir deler av leien gjort om til allerede nedbetalt lån. Vi jobber politisk med å få mulighet til å gjøre mer av leie-eie, og har blant annet hatt møte med kommunalminister om dette.

En annen, svært hyggelig, utfordring i samfunnet er at de eldre lever lengre. Bate vil bygge hyggelige bomiljø tilpasset seniorer. For eksempel kan smart teknologi være avgjørende for at flere får bo hjemme på sine eldre dager. Vålandstun er et seniorboligkonsept i Stavanger som bygges og ferdigstilles om et par år. Her skal Bate legge til rette for beboernes ønsker for å skape en fin hverdag.

 

Paul

 

Til Batebloggen