Forsikring vedlikehold bilde
Beboerens innboforsikringen dekker skade på innbo/løsøre. Det er viktig at styret minner beboerne om viktigheten av at alle har egen innboforsikring. Øyvind Fiskå, Koordinator forsikringsskader/ Senior prosjektleder

Husk innboforsikring

Alle boligselskaper har en forsikringsavtale. Denne avtalen dekker bygningsmassen, og det som er fastmontert som ikke kan tas med når beboer flytter ut. Men den omfatter ikke innbo og løsøre. Dette er det ikke alle beboere som er klar over. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at beboere må forsikre sitt eget innbo.

Eksempel på skade 

Et akvarie for fisker sprekker. Beboer får vannskader på møbler, TV, vegger og gulv i egen leilighet, samt vannskader på tak, møbler og bøker i leiligheten under. Her dekker bygningsforsikringen skader på vegger, gulv og tak i egen leilighet og leiligheten under. Skader på møbler og TV dekkes av innboforsikringen til beboeren i leiligheten som har skaden, mens skaden på møbler og bøker i leiligheten under dekkes av vedkommendes innboforsikring. I dette tilfellet betaler boligselskapet egenandel på sin bygningsforsikring, mens de to beboerne betaler hver sin egenandel for innbo/løsøreskadene.

Håndbok for eiere i boligselskap

Kjøp av egen bolig er for de fleste den største investeringen de gjør. Å ta vare på og vedlikeholde boligen er derfor en viktig oppgave for alle beboere.

Det er utviklet en egen håndbok for alle som eier en bolig eller sitter i et styre i et boligselskap. Boken er en god veileder i vedlikehold og riktig bruk av boligen.

Du kan lese utdrag fra boken her.

Håndboken kan også kjøpes inn av styret og deles ut til alle beboerne. Det koster 25 kroner per bok pluss frakt. 

For bestilling: Send en epost til sr@bblp.no
Husk å oppgi antall håndbøker, navn på kontaktperson, navn på boligselskap, postadresse og fakturaadresse.