Kjetil Sunde

Kjetil Sunde sitter i styret til Bate boligbyggelag, via U37 og Næringnsforeningen sitt prosjekt som heter Styrekandidatene.

 

Sunde har lenge hatt en interesse for næringsliv, og det var lysten til å lære mer om forskjellige selskaper, forretningsmodeller og utfordringene selskapene har, som gjorde at han meldte seg som styrekandidat.

- Etterhvert som selskap blir større er styret mer delaktig og hands-on i arbeidet med å bestemme strategisk retning og strategiske initiativer for utviklingen av selskapet. Dette synes jeg virker spennende å jobbe med. Samtidig har jeg et ønske om å jobbe med dyktige og inspirerende mennesker, sier Sunde.

- Hva tenker du om U37 og initiativet fra Næringsforeningen?

- U37 og Styrekandidatene er fullt av unge lovende talenter innenfor flere bransjer med felles ønske om å utvikle seg faglig, og å bidra sterkt til det lokale næringslivet. Det er mange styrer i regionen som har behov for forsterkninger i form av ekstern påvirkning og kompetanse. 

Sunde mener initiativet kan være en måte å senke terskelen for både små og store selskaper til å invitere inn eksterne krefter. 

- Jeg synes det er bra at U37 med sitt initiativ har funnet en god måte å hjelpe næringslivet og unge talenter på. Jeg håper bedriftene er fornøyde når året er omme, og at initiativet vil få enda mer oppmerksomhet til neste år.  

Hva tenker du at du kan bidra med i Bate sitt styre?

- Jeg har en mastergrad i IT Management fra UK og jobber for tiden som IT-sjef i oljeservicenæringen. Tidligere har jeg jobbet som rådgiver, konsulent og prosjektleder for forskjellige selskaper i IT bransjen. Jeg driver også mitt eget investerings- og eiendomsselskap og jeg kan bidra inn mot strategiske teknologi- og digitaliseringssatsinger. Jeg ønsker å kunne bidra i diskusjoner rundt strategiske målsetninger for de kommende år. Bransjene vi kjenner er i endring og vi må henge i for å forbli relevante.  

Hvordan opplevde du ditt første styremøte i Bate?

- Jeg har et veldig godt inntrykk av administrasjonen og styret i Bate. Selskapet jobber med flere interessante strategiske initiativ for å skape morgendagens bomiljø og -opplevelser i årene frem mot 2025. Jeg opplever at Bate med alle involverte ønsker å utvikle selskapet til det beste for alle parter.