Vi har hatt fokus på leveranse, produktutvikling, lånebetingelser og at kundene våre skal ha flere valg. Odd Egil Flokketveit, Sjef forretningsførsel

 

DNB blir hovedbank og får ansvar for kontohold og innskudd.

- Vi har forhandlet gunstige lånebetingelser hos både DNB og Nordea, og det betyr at alle boligselskapskunder vil få to bankalternativer ved behov for finansiering, sier Odd Egil Flokketveit, sjef for forretningsførsel i Bate.

Når skjer endringen?

Endringene vil skje i løpet av høsten 2017.

- Vi jobber med å få på plass gode rutiner for flytting av lån til både DNB og Nordea, og når disse rutinene er på plass vil vi gå ut med mer utfyllende informasjon, sier Flokketveit.

Samtlige kunder vil også bli kontaktet av rådgiver og kundekonsulent når dette er klart. 

Hva innebærer dette?

I de nye avtalene med DNB og Nordea har Bate forhandlet frem bedre lånebetingelser for alle boligselskaper.

Kundene bestemmer selv hvilken bank en ønsker å bruke på finansiering. Fordel med DNB og Nordea er blant annet at en som kunde får bedre lånebetingelser og dermed reduserte låneutgifter.

- Vår anbefaling er å innhente tilbud fra DNB og Nordea, men det er ingen plikt, sier Flokketveit. 

Hva må vi som boligselskap gjøre for å skifte til DNB eller Nordea?

Bate og ny bank tar seg av alt arbeid, slik at bankbytte skal skje så effektivt og skånsomt for kundene som mulig.

Det betyr at Bate ordner dokumentasjon, lånesøknad og flytting, så fort alle nye rutiner er på plass.