Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Regjeringen foreslår Airbnb-skatt

skilt til airbnb sine lokaler

 Tekst: Alise Lea Tiller Foto: Illustrasjon

 

 - Tilbakemeldingene fra borettslag og sameier er blandet når det gjelder Airbnb. Mange er positive og mange er skeptiske. Den foreslåtte skatten er en god nyhet for de som mener bomiljøet blir dårligere av hyppige utleier. Regjeringens forslag gjør det mindre lønnsomt å leie ut via Airbnb, sier juridisk sjef Kristoffer Espeland Klovning i Bate boligbyggelag. 

Vanlig skattesats

Forslaget gjelder utleie av bolig på inntil 30 dager. Utleier over 30 dager beskattes som før.

Det nye statsbudsjettet ble lagt frem 12. oktober. I forslaget heter det at 85 prosent av leieinntektene som overstiger 10.000 kr regnes som skattepliktig inntekt. At man kun betaler skatt av 85 prosent av inntekten harmonerer med regelen om utleie av møblert bolig. Resterende 15 prosent veier opp for slitasje på møbler. 

- Til neste år er skattesatsen foreslått endret fra 24 til 23 prosent, i tråd med den ordinære inntekts- og kapitalskatten, sier Espeland Klovning.

Uber er ute av Norge

Nylig sa også Norgessjefen i Uber at selskapet tar seg en pause på ubestemt tid når det gjelder aktiviteten i Norge.

- Nå er Uber ute av Norge og Airbnb ser ut til å bli mindre lønnsomt. Disse to sakene kan ses i sammenheng og sier noe om hvordan politikerne regulerer delingsøkonomien, sier Espeland Klovning.


Til Batebloggen