Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Lov å klage på naboens julelys

Tegneserie av nabo som ber annen nabo dempe julebelysningenJulelys er koselig, men kan bikke over til plagsomt hvis naboens bolig ligner et diskotek. Illustrasjon: L. Monsen/NBBL


Publisert: 27. november 2018
NBBL.no skriver at det er lov å klage på naboens julelys.

- Det finnes ingen lover og ordensregler som handler konkret om dette med julelys. Men eierseksjonsloven og borettslagsloven har generelle regler som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL til nbbl.no.

Skikkelig plagsom julelys-pynting kan ses på som urimelig hvis man bor veldig tett på hverandre. NBBL anbefaler først å gå direkte til naboen og spør om det er mulig å dempe belysningen for eksempel i 22-23 tiden. Hvis ikke dette går, kan man henvende seg til styreleder. 

Dette gjelder spesielt borettslag og sameier, fordi tetthet mellom boligene er avgjørende for å få medhold i klagen. 


Til Batebloggen