Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Bilkollektivet

 

En ny Toyota Auris av type hybrid står klar på parkeringsplassen ved Borettslaget Soltun på Ullandhaug mandag ettermiddag. Det er lansering av et pilotprosjekt mellom Bate boligbyggelag og Bilkollektivet.

 Adm. Dir. Paul Boxill og styreleder Pål Gunnar Roalkvam

Beboerne i Soltun kan bli med på bildeleordning – som går ut på at de selv booker bil via Bilkollektivets nettside når de trenger å bruke bil. 

Positive beboere

En nysgjerrig beboer som har møtt opp på lanseringen er Filip Bjurstrøm. Han studerer matte og fysikk og jobber som privatlærer ved siden av studiene. Bjurstrøm har bodd i Borettslaget Soltun siden mai. 

- Bildeleordningen virker perfekt for meg. I det siste har jeg vurdert å kjøpe meg bil, men det koster jo mye. Nå kan jeg heller booke bil hvis jeg skal lengre enn jeg kommer med buss, eller har mange avtaler i løpet av dagen, sier Bjurstrøm.

Beboer Filip

Camilla Nilsson og Gunn Kroon fra Borettslaget Soltun er også begeistret.

- Vi har bil selv, men med denne ordningen slipper vi kanskje å ha en bil nummer to, sier Nilsson.
- Tiltak som dette her er fremtiden, sier Kroon.

 
Bedre tilrettelagt blir det ikke Pål Gunnar Roalkvam, styreleder Soltun

 

- Kan komme til flere borettslag

Soltun er det andre borettslaget som får tilbud om å bruke bildeling. Borettslaget Rosenli er også med i pilotprosjektet og har den samme bildeleordningen.

Bildeleordningen kan komme til flere Bate borettslag hvis pilotprosjektet viser seg å bli en suksess. 

Adm. Dir. Bate, Paul Boxill

- Det er kjekt å gjøre dette pilotprosjektet sammen med to av våre største borettslag. Erfaringene vi gjør oss nå vil påvirke hvordan vi utvikler prosjektet videre. Bildeleordningen inngår i borettslagenes delekultur og i vår grønne profil, sier administrerende direktør Paul Boxill i Bate.

Ideen om samarbeidet kom fra spesialrådgiver Njål Nessa i Bate.
- Jeg hørte om Bilkollektivet og likte spesielt godt at de er non-profit. Styret i Borettslaget Soltun var positive ved første henvendelse, sier Nessa.

Njål Nessa og Styreleder Pål Gunnar Roalkvam

 

Håper folk bruker tilbudet

Borettslaget Soltun består av 523 boenheter. Beboerne med gyldig førerkort kan bli medlem hos Bilkollektivet med hjelp fra Bate. Bate dekker andelskapitalen på 6.000 kr per person.

Selv betaler de kun et depositum på 2.000 kr og en medlemsavgift på 100 kr. Ellers betaler de litt for antall kilometer og tiden de låner bilen. Les mer om hva det koster på Bilkollektivets nettside her.   

- Bedre tilrettelagt blir det ikke. Mange har kanskje ikke så mye penger å bruke på én gang og dermed blir terskelen høy. Bate sitt bidrag gjør det lett å si ja til bildeleordningen. Først hadde vi tenkt å kjøpe to el-biler å ha på deling i borettslaget, men avtalen med Bilkollektivet er mye bedre og enklere, sier styreleder Pål Gunnar Roalkvam i Soltun.

- Jeg håper folk benytter seg av tilbudet, sier Roalkvam.

 

bate og bilkollektivet

  • Bate boligbyggelag og Bilkollektivet har et pilotprosjekt for å se om det er interesse for bildeling i Stavanger.
  • Bate boligbyggelag har lang tradisjon for delingskultur og er opptatt av smarte og enkle løsninger. 
  • Bilkollektivet er et ikke-kommersielt samvirke. Et eventuelt overskudd går tilbake til driften. De holder til i Stavanger, Oslo, Tromsø og Kristiansand. 
  • Medlemmer av Bilkollektivet betaler for tiden de låner bilen og antall kilometer de kjører. De betaler ikke for drivstoff, bompenger, vedlikehold, service, dekkskift, parkering, årsavgift osv.