Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Statsråd viser interesse for leie-eie modellen

Stortinget bygning sett utenfra

Tekst: Alise Lea Tiller   Foto: Illustrasjon    Publisert: 12.12.17

 

Tirsdag 19. desember skal Bate boligbyggelag presentere erfaringene vi har gjort med leie-eie modellen. TOBB boligbyggelag og OBOS snakker også om erfaringer med sine leie-eie modeller. 

Vellykket leie-eie i Randaberg

Møtet er et rent innspillsmøte der kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har bedt om å få høre hvilke muligheter og hindringer som finnes i leie-eie modeller.

 

Visste du at kommunen kan gi deg boliglån hvis banken sier nei? Les mer om startlån i Sandnes kommune her.

For snart tre år siden flyttet de første beboerne inn i Bate sine leie-eie boliger på Goagarden i Randaberg. Leie-eie betyr at beboerne får leie boligen til en pris som er godt under markedspris. Etter å ha leid boligen i tre år får de opsjon på å kjøpe den, og da blir deler av beløpet de har betalt i leie i løpet av de tre årene gjort om til nedbetalt avdrag på boliglånet. Dermed får de også et mindre boliglån.

Viktig politisk sak

Prosjektet på Goagarden er et samarbeid mellom Bate, Husbanken og Randaberg kommune.

 

Bate sine boliger på Maudland er godkjent for startlån og leie-eie. Les mer her.

Bate mener det er viktig og riktig at politikerne viser interesse for leie-eie modeller. Politikerne har mulighet til å sette retningslinjer som åpner for en lettere inngang til boligmarkedet for førstegangsetablerere. Selv om boligprisene her i regionen har gått ned de siste årene, er det fortsatt utfordrende for unge nyutdannet med studielån å innfri kravet om 15 prosent egenkapital.

Unge uten godt bemidlet foreldre bør også få mulighet til å eie sin egen bolig. Derfor er leie-eie modellen en god løsning.

Gunstig for de unge

Leie-eie kan gjøres på mange ulike måter. Bate er opptatt av at ordningen skal være til størst mulig nytte for unge førstegangsetablerere. Noen av prosjektene våre gir oss ikke inntekter fordi vi i disse tilfellene heller er opptatt av å ta et samfunnsansvar.

Vi ser fram til å diskutere saken med Sanner og de andre boligbyggelagene i neste uke.

Til Batebloggen