Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. 2016 ble et godt år i Bate
Resultatet kommer av forbedret drift og salg av boligbyggelagets eiendom på Løkkeveien i Stavanger. Nå vil Bate ekspandere og ansetter flere folk.
Vi er meget fornøyde med at vi klarte å vokse og få mer lønnsom drift i et elendig marked. Når vi har klart å komme oss gjennom 2016 med et godt resultat, kan vi klare det meste. Paul Boxill, Administrerende direktør 


Paul forteller videre at nye arbeidsprosesser, økt salgsaktivitet og digitalisering har gitt resultatet.  Bates resultat ligger på samme nivå som sammenlignbare boligbyggelag i andre deler av landet der boligmarkedet er et helt annet. Egenkapitalen i Bate har økt fra 359 millioner i 2015 til nærmere 400 millioner som gir en egenkapitalandel på hele 59%. For seks år siden var egenkapitalen 80 millioner.  


Flere kunder og medlemmer

Bate fikk ansvaret for forvaltningen av 76 nye boligselskap i 2016 og har nå ansvar for driften av 698 boligselskap som representerer rundt 1500 boliger.  Det en økning av antall kunder på 12.1%. Bate fikk i tillegg 1.907 nye medlemmer i 2016. Av de nye medlemmene var 953 under 20 år. Dette er en økning på hele 15% i forhold til 2015. Bare i desember kom 250 nye medlemmer til, det er ny rekord for én måned. Bate har nå 51.172 medlemmer.

Fortsatt tregt boligmarked

- Hvordan ser Bate på boligmarkedet framover?
- Boligmarkedet kommer fortsatt til å være tregt, men de rette prosjektene har begynt å selge. De som kommer opp med de boligene kundene vil ha i de rette områdene, vil få solgt, sier Boxill som ikke tror boligmarkedet kommer skikkelig opp igjen før i 2018.

100 nye boliger

I fjor ble ingen nye boliger påbegynt i regi av Bate, men 61 boliger ble ferdigstilt.  Planen for 2017 er å starte byggingen av 100 boliger fordelt på fem ulike prosjekter i Sandnes, Stavanger og Randaberg.

- Den økte aktiviteten fører til at vi etter to år med innstramming og omorganisering i løpet av året kan ansette 3 til 5 nye medarbeidere og ruste oss enda bedre for en ny tid, sier Boxill. 

Bate boligbyggelag er en sammenslåing av boligbyggelagene i Stavanger og Sandnes, har hovedkontor på Mariero i Stavanger og har 79 ansatte. Bates medlemmer har forkjøpsrett på 13.000 boliger i Stavanger-regionen og 90.000 boliger i hele landet gjennom Storby-samarbeidet.  Bate bistår 698 boligselskap økonomisk, teknisk og juridisk og forvalter dermed over 24.000 boliger.