Stavanger Boligbyggelag

Dame med koffert

Omsorgsboliger

I løpet av årene 1998 - 2002 er det bygget 166 omsorgsboliger i Stavanger. Boligene er organisert i fem borettslag - tilknyttet Bate boligbyggelag. 

På disse sidene finner du informasjon om:

Omsorgsboliger i Ramsvig